Լյարդի հիվանդություններ. ախտորոշում

Լյարդի հիվանդություններ. ախտորոշում

Լյարդային հիվանդության բուժման հիմքը լյարդի վնասման պատճառի և չափի ճիշտ պարզաբանումն է:

Բժիշկը հավանաբար կսկսի ձեր առողջական վիճակի և առկա խնդրի պատմությունն ուսումնասիրելուց, որից հետո կանցնի արտաքին զննմանը:

Լյարդային հիվանդություն կասկածելիս բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ՝

  • արյան թեստեր. մի շարք արյան թեստեր, որոնք կոչվում են լյարդի գործունեության թեստեր, կարող են օգնել գնահատելու լյարդի գործունեության խանգարումը, իսկ այլ թեստեր կարող են հայտնաբերել առանձնահատուկ խնդիրներ կամ գենետիկական շեղումներ
  • պատկերման հետազոտություններ. գերձայնային հետազոտությունը (սոնոգրաֆիա), համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ) և մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ) կարող են ներկայացնել լյարդի վնասման բնույթը և տարածումը
  • լյարդային հյուսվածքի ստուգում. բիոպսիայով ստացված լյարդի հյուսվածքի մանրադիտական հետազոտությունը կարող է օգնել հստակ ախտորոշելու լյարդի վնասման տեսակը և բնույթը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 11-10-2021