Skip to main content

Ախտորոշում - Լյարդային հիվանդություն

Լյարդային հիվանդության բուժման հիմքը լյարդի վնասման պատճառի և չափի ճիշտ պարզաբանումն է:

Բժիշկը հավանաբար կսկսի ձեր առողջական վիճակի և առկա խնդրի պատմությունն ուսումնասիրելուց, որից հետո կանցնի արտաքին զննմանը:

Լյարդային հիվանդություն կասկածելիս բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալը:

  • Արյան թեստեր. մի շարք արյան թեստեր, որոնք կոչվում են լյարդի գործունեության թեստեր, կարող են օգնել գնահատելու լյարդի գործունեության խանգարումը, իսկ այլ թեստեր կարող են հայտնաբերել առանձնահատուկ խնդիրներ կամ գենետիկական շեղումներ:
  • Պատկերային հետազոտություններ. գերձայնային հետազոտությունը (սոնոգրաֆիա), համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ) և մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ) կարող են ներկայացնել լյարդի վնասման բնույթը և տարածումը:
  • Լյարդային հյուսվածքի ստուգում. բիոպսիայով ստացված լյարդի հյուսվածքի մանրադիտական հետազոտությունը կարող է օգնել հստակ ախտորոշելու լյարդի վնասման տեսակը և բնույթը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-10-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024