Skip to main content

Ինքնօգնություն - Կրծքագեղձի ծորանի էկտազիա

Կաթնածորանի էկտազիայի հետ կապված անհանգստությունը կամ անհարմարավետությունը (դիսկոմֆորտ) թեթևացնելու համար կարող եք փորձել ինքնօգնության հետևյալ միջոցները:

  • Կիրառեք տաք կոմպրեսներ․ ձեր պտուկի և հարակից տարածքի վրա կիրառվող տաք կոմպրեսը կարող է հանգստացնել կրծքագեղձի ցավոտ հյուսվածքը:
  • Օգտագործեք կրծքային միջադիրներ՝ պտուկային արտադրության համար․ այսպիսի միջադիրների օգտագործումը կարող է կանխել հեղուկի արտահոսքը ձեր հագուստի միջով:
  • Օգտագործեք օժանդակող կրծկալ․ ընտրեք լավ հենարանով կրծկալներ, որ նվազագույնի հասցնեք կրծքի հետ կապված անհարմարավետությունը: Լավ հարմարեցված կրծկալը նաև կարող է օգնել, որ պտուկային արտադրությունը ներծծող կրծքային միջադիրները պահվեն իրենց տեղում:
  • Քնեք հակառակ կողմի վրա․ խուսափեք ձեր ախտահարված կրծքի կողմի վրա քնելուց, որը կօգնի այտուցի և հետագա անհարմարավետության կանխարգելմանը:
  • Դադարեցրեք ծխելը․ ծխելը կարող է դժվարացնել վարակի բուժումը և բարձրացնել կրկնվող վարակների կամ թարախակույտի (աբսցեսի) առաջացման ռիսկը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-05-2024
Վերջին վերանայում՝ 05-05-2024