Skip to main content

Բարդություններ - Մաստիտ

Մաստիտը, որը պատշաճ կերպով չի բուժվում կամ առաջանում է խցանված ծորանի պատճառով, կարող է առաջացնել ձեր կրծքում թարախի կուտակում (թարախակույտ):

Թարախակույտը (աբսցես) սովորաբար պահանջում է վիրաբուժական դատարկում (դրենավորում):

Այս բարդությունից խուսափելու համար առանց ուշացնելու խոսեք ձեր բժշկի հետ, եթե առաջանան մաստիտի գանգատներ կամ ախտանիշներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024