Մենինգիոմա. բարդություններ

Մենինգիոմա. բարդություններ

Որպես դանդաղ աճող ուռուցք, մենինգիոման տարիներ շարունակ կարող է ոչ միայն բարդություններ չառաջացնել, այլև որևէ նշանակալից գանգատ կամ նշան չառաջացնել:

Սակայն, ինչպես բուն հիվանդությունը, այնպես էլ բուժման մեթոդները՝ վիրահատությունը և ճառագայթային բուժումը, կարող են առաջացնել երկարաժամկետ բարդություններ, այդ թվում՝

  • ուշադրության կենտրոնացման դժվարություններ
  • հիշողության կորուստ (ամնեզիա)
  • անձնային փոփոխություններ
  • ցնցումներ
  • թուլություն
  • զգայարանների գործունեության շեղումներ
  • խոսքի դժվարացում:

Որոշ բարդությունների մեղմացման կամ հաղթահարման համար բուժող բժիշկը կարող է ձեզ ուղեգրել նեղ մասնագիտական խորհրդատվության և բուժման:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-05-2021