Մենինգիոմա. ախտորոշում

Մենինգիոմա. ախտորոշում

Դանդաղ աճող և սկզբնական շրջանում (կամ՝ տարիներ շարունակ) որևէ լուրջ գանգատով չուղեկցվող մենինգիոմայի ախտորոշումը հաճախ դժվարացած է:

Ավելին, մեինիգիոմայի ախտանիշները կարող են լինել ոչ արտահայտված և նմանվեն այլ առողջական խնդիրների նշաններին կամ մեկնաբանվեն որպես տարիքի հետ կապված երևույթներ:

Եթե ձեր ընտանեկան բժիշկը կասկածում է, որ ունեք մենինգիոմա, ապա նա ձեզ կուղեգրի նյարդաբանի խորհրդատվության, ով մասնագիտացված է նյարդաբանական հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման ոլորտում:

Մենինգիոման ախտորոշելու համար նյարդաբանը օգտվում է պատկերման որոշ հետազոտություններով, որոնք կարող են իրականացվել կոնտրաստային նյութի օգտագործմամբ: Դրանցից են՝

  • համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ), որը թույլ է տալիս ստանալ գլխուղեղի շերտավոր հատած ռենտգեն պատկերների շարք (կարող է անցկացվել յոդ պարունակող կոնտրաստային նյութի ներմուծմամբ)
  • մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ), որը թույլ է տալիս մագնիսական ալիքների օգնությամբ դարձյալ ստանալ շերտավոր, սակայն՝ ավելի մանրակրկիտ պատկեր։

Որոշ դեպքերում կարող է առաջանալ ուռուցքի փոքր նմուշ վերցնելու անհրաժեշտություն (բիոպսիա): Այս հետազոտությունը թույլ է տալիս բացառել ուռուցքի այլ տեսակները և հաստատել մենինգիոմայի ախտորոշումը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-05-2021