Skip to main content

Ախտորոշում - Մենինգիտ

Ընտանեկան բժիշկը կամ մանկաբույժը կարող են մենինգիտն ախտորոշել՝ հիմնվելով հիվանդության պատմության, զննման և որոշ ախտորոշիչ հետազոտությունների վրա։

Զննելիս բժիշկը կարող է ստուգել մենինգիտին բնորոշ ախտանիշները՝ ուշադրություն դարձնելով պարանոցին, ականջներին, ըմպանին, ողնաշարի երկայնքով մաշկին և այլն։

Անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը կարող է նշանակել մի շարք լաբորատոր-գործիքային հետազոտություններ։

  • Արյան ցանքս. արյան նմուշը տեղադրվում է հատուկ ափսեի մեջ և ստուգում տարբեր միկրոօրգանիզմների, մասնավորապես բակտերիաների աճը։ Ի լրումն, կենսանմուշը կարող է տեղադրվել առարկայական ապակու վրա, ներկվել ըստ Գրամի և անցկացվել բակտերիաների հայտնաբերման մանրադիտակային հետազոտություն։
  • Պատկերային հետազոտություններ. գլխի համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ) կամ մագնիսա-ռեզնոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ) կարող են հայտնաբերել ուղեղի այտուցը կամ բորբոքումը, իսկ կրծքավանդակի օրգանների, հարքթային խոռոչների (ծոցեր) և այլ շրջանների ռենտգեն-պատկերումը կամ ԿՏ-ն՝ մենինգիտի հետ հավանական կապ ունեցող վարակային բորբոքման օջախները։
  • Գոտկային պունկցիա. մենինգիտի հստակ ախտորոշման համար կարող է առաջանալ բարակ ասեղով ողնաշարային խողովակը ծակելու և ենթաոստայնային (սուբդուրալ) տարածությունից ողնուղեղային հեղուկի (լիքվոր) նմուշառման անհրաժեշտություն: Մենինգիտի ժամանակ այս հեղուկում հաճախ նվազում է գլյուկոզի մակարդակը և բարձրանում են արյան սպիտակ բջիջների (լեյկոցիտներ) թիվը և սպիտակուցի քանակը։ Գոտկային պունկցիան և ողնուղեղային հեղուկի քննությունը նաև կարող է օգնել հայտնաբերելու մենինգիտ հարուցող բակտերիան: Եթե բժիշկը կասկածում է վիրուսային մենինգիտ, նաև կարող է առաջարկել ԴՆԹ-ի հետազոտություն՝ պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայով (ՊՇՌ) ամպլիֆիկացիա կամ որոշ վիրուսների նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերման թեստեր:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-05-2019
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024