Skip to main content

Մենոռագիան բժշկական տերմին է, որով բնորոշում են ոչ նորմալ առատ կամ երկարատև արյունահոսությամբ դաշտանային ցիկլերը:

Առատ դաշտանային արյունահոսությունը սովորական մտահոգություն է, սակայն կանանց մեծ մասի մոտ արյան կորուստն այն չափի չէ, որ սահմանվի որպես մենոռագիա: Եթե զգում եք, որ դաշտանի օրերին օգտագործում եք սովորականից ավելի շատ հիգիենիկ միջադիրներ կամ տամպոններ, կամ եթե արյունը արտահոսում է դրանց միջով և կեղտոտում ձեր ներքնաշորերը, ապա ամենայն հավանականությամբ ունեք մենոռագիա: Առատ դաշտանի մասին նաև կարող են վկայել այն դեպքերը, երբ դուք ստիպված եք գիշերվա ընթացքում փոխել ձեր միջադիրը կամ երբ դաշտանը տևում է ավելի քան 7-8 օր:

Մենոռագիայի դեպքում դուք չեք կարող դաշտանի ժամանակ շարունակել ձեր սովորական գործերը, քանի որ ունեք արյան մեծ կորուստ և կծկանքներ (սպազմ): Եթե նման ուժեղ դաշտանային արյունահոսության պատճառով վախենում եք ձեր դաշտաններից, զրուցեք ձեր բժշկի հետ: Կան մենորագիայի բուժման բազմաթիվ արդյունավետ մեթոդներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024