Skip to main content

Պատճառներ - Մենոռագիա

Որոշ դեպքերում առատ դաշտանային արյունահոսության պատճառն անհայտ է, սակայն մի շարք հիվանդություններ կարող են առաջացնել մենորագիա:

Տարածված պատճառները ներառում են հետևյալը:

 • Հորմոնային անհավասարակշռություն. նորմալ դաշտանային ցիկլի ժամանակ էստրոգեն և պրոգեստերոն հորմոնների միջև հավասարակշռությունը կարգավորում է արգանդի լորձաթաղանթի առաջացումը (էնդոմետրիում), որը շերտազատվել և թափվել էր նախորդ դաշտանի ընթացքում: Եթե առկա է հորմոնների անհավասարակշռություն, էնդոմետրիումը զարգանում է ավելցուկով, որն ի վերջ շերտազատվում և թափվում է՝ պատճառելով առատ դաշտանային արյունահոսություն: Մի շարք հիվանդություններ ու վիճակներ կարող են առաջացնել հորմոնների անհավասարակշռություն, այդ թվում՝ պոլիկիստոզային ձվարանի համախտանիշ (ՊՁՀ), գիրություն, ինսուլինակայունություն և վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրներ:
 • Ձվարանների գործունեության խանգարում (դիսֆունկցիա). եթե դաշտանային ցիկլի ընթացքում ձեր ձվարանները ձվաբջիջ չեն ազատում (անօվուլյացիա), ապա ձեր օրգանիզմը չի արտադրում պրոգեստերոն հորմոն, ինչպես դա տեղի կունենար սովորական դաշտանային ցիկլի ժամանակ: Սա հանգեցնում է հորմոնների անհավասարակշռության և կարող է առաջացնել մենորագիայի:
 • Արգանդի միոմա (ֆիբրոիդներ). արգանդի այս ոչ քաղցկեղային (բարորակ) ուռուցքները հայտնվում են ձեր վերարտադրողական տարիներին: Արգանդի միոմաները կարող են առաջացնել սովորականից ավելի առատ կամ երկարատև դաշտանային արյունահոսություն:
 • Պոլիպներ. արգանդի լորձաթաղանթի վրա փոքր, բարորակ գոյացությունները (արգանդի պոլիպներ) կարող են առաջացնել առատ կամ երկարաձգված դաշտանային արյունահոսություն:
 • Ադենոմիոզ. այս վիճակը զարգանում է, երբ արգանդի լորձաթաղանթի (էնդոմետրիում) գեղձերը սկսում են ներդրվել արգանդի մկանների մեջ՝ հաճախ առաջացնելով առատ արյունահոսություն և դաշտանային ցավեր:
 • Ներարգանդային պարույր (ՆԱՊ). մենոռագիան ծնելիության հսկման համար ոչ հորմոնային ՆԱՊ-ի հայտնի կողմնակի ազդեցություն է: Բժիշկը կարող է ձեզ օգնել այլընտրանքային բեղմնականխման տարբերակներ ընտրելիս:
 • Հղիության բարդություններ. Միայնակ, ծանր, ուշ դաշտանը կարող է պայմանավորված լինել վիժմամբ: Հղիության ընթացքում առատ արյունահոսության մեկ այլ պատճառ է ընկերքի (պլացենտա) անսովոր տեղակայումը, ինչպիսին է ցածրադիր պլացենտան կամ պլացենտա պրեվիան:
 • Քաղցկեղ. արգանդի քաղցկեղը և արգանդի վզիկի քաղցկեղը կարող են առաջացնել ավելցուկային դաշտանային արյունահոսություն, հատկապես, եթե դուք հետդաշտանադադարի փուլում եք կամ նախկինում ունեցել եք ոչ նորմալ ՊԱՊ թեստ:
 • Արյան մակարդելիության ժառանգական խանգարումներ. արյան մակարդելիության որոշ խանգարումներ, ինչպիսիք են ֆոն Վիլլեբրանդի հիվանդությունը՝ հիվանդություն, որի դեպքում արյան մակարդման կարևոր գործոնը քիչ է կամ խաթարված է, կարող են առաջացնել ոչ նորմալ դաշտանային արյունահոսություն:
 • Դեղեր. որոշ դեղամիջոցներ, ներառյալ հակաբորբոքայինները, հորմոնային դեղամիջոցները, ինչպիսիք են էստրոգենը և պրոգեստինները և հակամակարդիչները (անտիկոագուլանտներ), ինչպիսիք են Վարֆարինը (Կումադին, Յանտովեն) կամ Էնօքապարինը (Լովենոքս), կարող են նպաստել առատ կամ երկարատև դաշտանային արյունահոսությանը:
 • Այլ հիվանդություններ. մի շարք այլ առողջական խնդիրներ, օրինակ՝ լյարդային կամ երիկամային հիվանդությունը, կարող են կապված լինել մենորագիայի հետ:

Ռիսկի գործոններ

Ռիսկի գործոնները տարբերվում են՝ կախված տարիքից և այն հանգամանքից, թե ունեք արդյոք այլ առողջական խնդիրներ, որոնք կարող են բացատրել ձեր մենոռագիան: Նորմալ ցիկլի ժամանակ ձվարաններից ձվաբջջի արտազատումը (ձվազատում) խթանում է օրգանիզմում պրոգեստերոնի արտադրությունը՝ կանացի հորմոն, որն ամենապատասխանատուն է դաշտանի կանոնավոր ընթացքը պահպանելու համար: Երբ ձվազատում տեղի չի ունենում, պրոգեստերոնի անբավարար քանակությունը կարող է առաջացնել առատ դաշտանային արյունահոսություն:

Դեռահաս աղջիկների մոտ մենոռագիան սովորաբար պայմանավորված է անօվուլյացիայով՝ ձվազատման բացակայությամբ: Դեռահաս աղջիկները հակված են անօվուլյատոր ցիկլեր ունենալուն հատկապես առաջին դաշտանին՝ մենարխեին հաջորդող առաջին տարվա ընթացքում:

Ավելի մեծ վերարտադրողական տարիքի կանանց մոտ մենոռագիան սովորաբար պայմանավորված է արգանդի ախտաբանական վիճակներով, ներառյալ ֆիբրոդները (միոմա), պոլիպները և ադենոմիոզը: Այնուամենայնիվ, այլ խնդիրները, ինչպիսիք են արգանդի քաղցկեղը, մակարդելիության խանգարումները, դեղերի կողմնակի ազդեցությունները և լյարդային ու երիկամային հիվանդությունները կարող են դառնալ նպաստող գործոններ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024