Մետաբոլիկ համախտանիշ. կանխարգելում

Մետաբոլիկ համախտանիշ. կանխարգելում

Ամբողջ կյանքի ընթացքում առողջ ապրելակերպի սկզբունքներին հետևելը կարող է կանխարգելել այն ախտաբանական տեղաշարժերը, որոնք առաջացնում են մետաբոլիկ համախտանիշ:

Մետաբոլիկ համախտանիշի կանխարգելմանն ուղղված առողջ ապրելակերպը ներառում է՝

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-04-2021