Վիժում․ ախտորոշում

Վիժում․ ախտորոշում

Վիժման փաստն արձանագրելու համար բժիշկը կարող է առաջարկել մի շարք հետազոտություններ:

 • Գինեկոլոգիական զննում (ներզննում). գինեկոլոգիական զննումը կատարվում է, որ ստուգվի արգանդի վզիկի լայնացման սկիզբը և աստիճանը:
 • Գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). պատկերման այս հետազոտությամբ բժիշկը ստուգում է պտղի սրտազարկը և որոշում, թե արդյոք զարգացումը նորմալ է: Եթե ախտորոշումը չի հաջողվում, բժիշկը կարող է առաջարկել, որ մեկ շաբաթ անց կրկին հետազոտվեք:
 • Արյան թեստեր. բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ, որ ստուգեք արյան մեջ հղիության հորմոնի մակարդակը, որը կոչվում է մարդու խորիոնային գոնադոտրոպին (HCG): HCG-ի մակարդակի փոփոխությունների ոչ նորմալ բնույթը կարող է վկայել հղիության հետ կապված որևէ խնդրի առկայության մասին: Բժիշկը նաև կարող է առաջարկել արյան այլ թեստեր, եթե կարծում է, որ անեմիկ եք, ինչպես խորհուրդ տալ արյան խմբի և ռեզուս գործոնի որոշում:
 • Հյուսվածքային թեստեր. եթե առկա է հեշտոցով հյուսվածքային արտանկում, բժիշկը կարող է այն ուղարկել լաբորատորիա, որ հաստատի վիժման փաստը և համոզվի, որ առկա ախտանիշները կապված չեն մեկ այլ պատճառի հետ:
 • Քրոմոսոմային թեստեր. եթե նախկինում ունեցել եք երկու կամ ավելի վիժումներ, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ձեր և զուգընկերոջ արյան թեստեր, որ ստուգի քրոմոսոմային պատճառի առկայությունը:

Հնարավոր ախտորոշումները ներկայացվում են ստորև:

 • Սպառնացող վիժում. երբ ունեք կծկանքային ցավեր և սկսում եք արնահոսել, սակայն արգանդի վզիկը դեռ փակ է և չի սկսել լայնանալ, առկա է վիժման սպառնալիք: Այնուամենայնիվ, նման հղիությունները հաճախ շարունակվում են առանց հետագա խնդիրների:
 • Անխուսափելի (ընթացքի մեջ) վիժում. երբ արնահոսում եք, ունեք կծկանքներ և վզիկը լայնացած է, սակայն պտուղը դեռ տեղում է, վիժումը համարվում է անխուսափելի կամ ընթացքի մեջ: Սա սովորաբար ավարտվում է լրիվ վիժումով։
 • Անավարտ վիժում. երբ սաղմնային կամ ընկերքային մի շարք արգասիքներ կամ նյութեր արդեն արտամղվել են, սիկ մյուսները դեռ մնում են արգանում, վիժումը համարվում է ոչ անավարտ:
 • Չկայացած վիժում. այս դեպքում սաղմը կամ պտուղը մահացել է, սակայն դեռ մնում են արգանդում և չեն արտամղվել։ Սա նաև կոչվում է նաև ձգձգվող վիժում, լուռ վիժում կամ չկայացած աբորտ
 • Ավարտված վիժում. երբ բեղմնավորման կամ հղիության բոլոր հյուսվածքները կամ արգասիքները արտամղված են (տրոֆոբլաստ, խորիոնային թավիկներ, պտղապարկ, դեղնուցապարկ և սաղմը, իսկ հղիության ավելի ուշ փուլերում՝ պտուղ, պորտալար, ընկերք, ամնիոտիկ հեղուկ և պտղաթաղանթներ), վիժումը համարվում է ավարտված:
 • Կրկնվող (սովորութային) վիժում. սա մի քանի հաջորդական վիժումների առկայությունն է։
 • Սեպտիկ վիժում. երբ արգանդի խոռոչում մնացած սաղմնային մնացորդները զարգացնում են վարակ, հայտնի է որպես սեպտիկ վիժում: Վերջինս կարող է ընթանալ որպես սուր կամ ծանր վարակ և պահանջել անհետաձգելի բուժօգնություն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 22-06-2021