Skip to main content

Նկարագիր - Միտրալ հիվանդություն

Միտրալ կամ երկփեղկ փականի հիվանդությունը սրտի ձախակողմյան խոռոչները միմյանց հաղորդակցող փականի հետ կապված խնդիր է:

Սրտի ձախ կողմի (ձախ սրտի) վերին խոռոչը կոչվում է ձախ նախասիրտ (ատրիում), իսկ ստորին խոռոչը՝ ձախ փորոք (վենտրիկուլում):

Միտրալ փականի հիվանդությունը ներառում է հետևյալ երկու վիճակները:

  • Միտրալ փականի հետհոսք (ռեգուրգիտացիա). միտրալ փականի կափույրները կարող են կիպ չփակվել: Սա առաջացնում է ձախ փորոքից դեպի ձախ նախասիրտ արյան հետհոսք:
  • Միտրալ փականի նեղացում (ստենոզ). միտրալ փականի կափույրները կարող են հաստանալ կամ կարծրանալ, նաև՝ կարող են միաձուլվել: Սա նեղացնում է փականային բացվածքը, որով արյունը ձախ նախասրտից մղվում է դեպի ձախ փորոք` հանգեցնելով մի վիճակի, երբ նվազում է նույն անցքով արյան մղումը դեպի ձախ փորոք:

Միտրալ փականի հիվանդության բուժումը կախված է վիճակի ծանրության աստիճանից և վատթարանալուց: Երբեմն խորհուրդ է տրվում վիրահատություն՝ միտրալ փականը վերականգնելու կամ փոխարինելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 16-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024