Skip to main content

Ախտորոշում - Միտրալ հիվանդություն

Միտրալ փականի հիվանդությունը, այդ թվում՝ միտրալ փականի ստենոզը և միտրալ փականի ռեգուրգիտացիան (անբավարարությունը) ախտորոշելու համար, ձեր բժիիշկը կզննի ձեզ և ձեր հիվանդության պատմության վերաբերյալ հարցեր կտա:

Բժիշկը կլսի ձեր սիրտը ստետոսկոպ կոչվող սարքի միջոցով: Սուլող ձայնը, որը կոչվում է սրտի աղմուկ, կարող է լինել միտրալ փականի հիվանդության նշաններից մեկը:

Միտրալ փականի հիվանդության ախտորոշման հետազոտությունները կարող են ներառել հետևյալը:

  • Էխոսրտագրություն (էխոկարդիոգրաֆիա). այս հետազոտությունն օգտագործում է ձայնային ալիքներ շարժման մեջ գտնվող սրտի պատկերներ ստեղծելու համար: Հետազոտությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է արյունը շարժվում սրտի խոռոչներով և փականների, այդ թվում՝ միտրալ փականի բացվածքով: Էխոսրտագրությունը կարող է օգնել միտրալ փականի բնածին հիվանդության, միտրալ փականի ռևմատիկ հիվանդության և սրտի փականային այլ խանգարումների ախտորոշմանը: Ստանդարտ էխոսրտագրությունը կատարվում է կրծքավանդակի պատին հպվող արտաքին տվիչով: Սակայն, երբեմն անհրաժեշտ է անցկացնել ավելի մանրակրկիտ էխոսրտագրություն՝ միտրալ փականն ավելի մոտիկից ուսումնասիրելու համար: Էխոսրտագրության այս տեսակը կոչվում է տրանսէզոֆագեալ էխոսրտագրություն, որի դեպքում տվիչը ներմուծվում է կերակրափող։

  • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). այս արագ և պարզ հետազոտությունը չափում է սրտի էլեկտրական ակտիվությունը: Այն ցույց է տալիս, թե որքան արագ կամ դանդաղ է բաբախում սիրտը: Կպչուն էլեկտրոդներն ամրացվում են կրծքավանդակին, իսկ երբեմն՝ ձեռքերին և ոտքերին: Էլեկտրոդները լարերով միացվում ԷՍԳ սարքին, որը տպում կամ ցուցադրում է արդյունքները:
  • Կրծքավանդակի ռենտգեն. կրծքավանդակի ռենտգենով ստացվում է սրտի և թոքերի ռենտգեն պատկերը: Այն կարող է ցույց տալ, թե արդյոք սիրտը մեծացել է, ինչը կարող է վկայել սրտի փականի հիվանդության որոշ տեսակների մասին:
  • Սրտի մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). այս հետազոտությունն օգտագործում է մագնիսական դաշտեր և ռադիոալիքներ՝ սրտի մանրակրկիտ պատկերների շարք ստեղծելու համար: Սրտի ՄՌՏ կարող է նշանակվել միտրալ փականի հիվանդության ծանրության աստիճանը (փուլը) որոշելու համար:
  • Վարժանքային կամ սթրես թեստեր. այս հետազոտությունները հաճախ ներառում են վազքուղու վրա քայլելը կամ անշարժ հեծանիվ վարելը, քանի դեռ սիրտը ստուգվում է ԷՍԳ-ով կամ ԷխոՍԳ-ով: Սթրես թեստերն օգնում են պարզել, թե ինչպես է սիրտը արձագանքում ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությանը և արդյոք վարժանքի ընթացքում զարգանում են փականային հիվանդության ախտանիշներ: Եթե դուք չեք կարող վարժանք կատարել, ձեզ կարող են տալ դեղամիջոց, որը խթանում է սրտի աշխատանքն այնպես, ինչպես լինում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ:
  • Սրտային կաթետերիզացիա. բժիշկն արյունատար անոթի լուսանցքով բարակ խողովակը, որը կոչվում է կաթետեր, ուղղորդում է դեպի սրտի զարկերակ: Կաթետերով ներմուծվում է կոնտրաստային նյութ, որը թույլ է տալիս ռենտգեն պատկերմամբ ստանալ սրտի զարկերակների ավելի հստակ ուրվագծեր: Սրտային կաթետերիզացումը հաճախ չի օգտագործվում միտրալ փականի հիվանդությունը ախտորոշելու համար, սակայն այն կարող է նշանակվել, եթե այլ հետազոտություններով ախտորոշումը չի հաստատվում: Սրտի կաթետերիզացիան նաև կարող է առաջարկվել՝ ստուգելու, թե արդյոք ունեք պսակային զարկերակի հիվանդություն:

Սրտի փականանային հիվանդության փուլի որոշում

Երբ հետազոտություններով հաստատվում է միտրալ կամ սրտի այլ փականային հիվանդության ախտորոշումը, բժիշկը կարող է տեղեկացնել ձեզ, թե որ փուլում է գտնվում ձեր հիվանդությունը: Սա օգնում է, որ ձեզ նշանակվի ձեր հիվանդությանն առավել համապատասխանող բուժում:

Սրտի փականային հիվանդության փուլը կախված է տարբեր գործոններից, ինչպիսիք են ախտանիշները, հիվանդության ծանրության աստիճանը, ախտահարված փականի կառուցվածքային փոփոխությունը և սրտի խոռոչներով և թոքերով արյան հոսքի առանձնահատկությունները:

Սրտի փականային հիվանդության համար սահմանվում են հետևյալ չորս հիմնական փուլերը:

  • Փուլ A. ռիսկային․ առկա են սրտի փականային հիվանդության ռիսկի գործոններ:
  • Փուլ B. հարաճուն (պրոգրեսիվ). փականային հիվանդությունը թեթև կամ չափավոր ծանր է: Սրտի փականային ախտանիշները բացակայում են:
  • Փուլ C. անախտանիշ (ասիմպտոմատիկ) ծանր․ սրտի փականային հիվանդությունը ծանր է, սակայն ընթանում է առանց ախտանիշների:
  • Փուլ D. ախտանիշային (սիմպտոմատիկ) ծանր. սրտի փականային հիվանդությունը ծանր է և առաջացնում է ախտանիշներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 16-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024