Skip to main content

Մեթիցիլին-կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի (ՄԿՈՍ, անգլերեն՝ MRSA) ինչպես առողջապահություն-կապված, այնպես էլ համայնք-կապված շտամները դեռևս արձագանքում են որոշակի հակաբիոտիկներին:

Հակաբիոտիկներ տալուց բացի, ձեր բժիշկը կարող է առաջարկել շտապ վիրահատություն՝ մեծ թարախակույտերը (աբսցեսների) դատարկելու համար: Սա կոչվում է դրենավորում:

Որոշ դեպքերում հակաբիոտիկները կարող են անհրաժեշտ չլինել: Օրինակ, ձեր բժիշկը կարող է դատարկել վարակի հետևանքով առաջացած փոքր մակերեսային թարախակույտը (աբսցես), այլ ոչ թե դեղամիջոցներ նշանակել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-08-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024