Skip to main content

Կանխարգելում - Պարանոցի ցավ

Պարանոցի ցավերի մեծ մասը կապված է վատ կեցվածքի հետ՝ զուգորդված հոդերի և հարակից կառուցվածքների տարիքային հյուծման հետ:

Պարանոցի ցավը կանխելուն օգնելու համար, պահեք ձեր գլուխը ձեր ողնաշարի հետ ուղիղ գծով: Ձեր առօրյայում որոշ պարզ փոփոխություններ կարող են օգնել: Մտածեք փորձել այս միջոցները:

  • Օգտագործեք լավ կեցվածք. երբ կանգնած կամ նստած եք, համոզվեք, որ ձեր ուսերը ուղիղ գծի մեջ են ձեր կոնքերի վրա, և ձեր ականջները անմիջապես ձեր ուսերից վերև են: Բջջային հեռախոսներ, պլանշետներ և այլ փոքր էկրաններ օգտագործելիս գլուխը վեր պահեք և սարքը դրեք ձեր դիմաց, այլ ոչ թե ձեր վիզը ծռեք՝ սարքին վերևից դեպի ներքև նայելու համար:
  • Հաճախակի ընդմիջումներ արեք. եթե ​​երկար տարածություններ եք ճանապարհորդում կամ երկար ժամեր եք աշխատում ձեր համակարգչի մոտ, վեր կացեք, շարժվեք և շարժեք ձեր պարանոցն ու ուսերը:
  • Կարգավորեք ձեր գրասեղանը, աթոռը և համակարգիչը, որ մոնիտորը լինի ձեր աչքերի մակարդակին: Ծնկները պետք է մի փոքր ցածր լինեն, քան կոնքերը: Օգտագործեք ձեր աթոռի արմնկակալները:
  • Մի՛ ծխեք կամ թողեք ծխելը. ծխելը կարող է մեծացնել պարանոցի ցավի առաջացման ռիսկը։
  • Խուսափեք ձեր ուսից գցված ծանր պայուսակներ կրելուց. ծանրությունը կարող է լարել ձեր պարանոցը։
  • Քնեք առողջ դիրքով. ձեր գլուխը և պարանոցը պետք է լինեն ձեր իրանի հետ ուղիղ գծով: Օգտագործեք փոքրիկ բարձ ձեր պարանոցի տակ: Փորձեք քնել մեջքի վրա՝ ազդրերը բարձրացրած բարձերի վրա, ինչը կհարթեցնի ձեր ողնաշարի մկանները:
  • Եղեք ակտիվ. եթե ​​շատ չեք շարժվում, ավելացրեք ձեր ակտիվության մակարդակը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024