Skip to main content

Ախտանիշներ - Պարանոցի ցավ

Պարանոցի ցավը կարող է ուղեկցվել այլ հարակից ախտանիշներով:

Ախտանիշները ներառում են`

  • ցավ, որը հաճախ սրվում է՝ գլուխը երկար ժամանակ պահելով մի դիրքով, օրինակ՝ մեքենա վարելիս կամ համակարգչով աշխատելիս
  • մկանային լարվածություն և կծկանք (սպազմ)
  • գլուխը շարժելու կարողության նվազում
  • գլխացավ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Անհապաղ օգնության դիմեք, եթե պարանոցի ուժեղ ցավն առաջանում է վնասվածքի հետևանքով, ինչպիսիք են ավտոմոբիլային վթարը, սուզվելու (դայվինգ) պատահարը կամ ընկնելը:

Կապ հաստատեք ձեր բժշկի հետ, եթե պարանոցի ցավը՝

  • ուժեղ է
  • առկա է մի քանի օր՝ առանց թեթևացման
  • տարածվում է ներքև դեպի ձեր ձեռքերը կամ ոտքերը
  • ի հայտ է գալիս է գլխացավի, թմրածության, թուլության կամ ծակծկոցների հետ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024