Նեֆրոտիկ համախտանիշ

​Նեֆրոտիկ համախտանիշը ոչ թե առանձին հիվանդություն է, այլ մի շարք առողջական խնդիրների խմբային անվանում, որոնց հիմքում ընկած է երիկամների կծիկների ախտահարումը:

Նեֆրոտիկ համախտանիշը բնութագրվում է փրփրոտ մեզով (մեզով սպիտակուցի կորստի պատճառով), այտուցներով, քաշի ավելացմամբ, ծանր հոգնածությամբ, ինչպես նաև մեզի և արյան կազմի բնորոշ շեղումներով: Այս վիճակը պետք չէ շփոթել նեֆրիտիկ համախտանիշի հետ, որի ժամանակ դիտվում է արյունամիզություն (հեմատուրիա) կամ սակավամիզություն (օլիգուրիա):

Ինչպե՞ս է նեֆրոտիկ համախտանիշը զարգանում

Ձեր երիկամների առաջնային գործերից մեկն արյունը զտելն է (կոչվում է «ֆիլտրացիա»): Սա թույլ է տալիս, որ նյութափոխանակության արգասիքները, ավելցուկային հեղուկները և աղը մեզով հեռացվեն ձեր օրգանիզմից: Կծիկները («գլոմերուլներ») երիկամի այն մանրագույն կառուցվածքներն են, որտեղ ընթանում է արյան շարունակական զտումը:

Առողջ երիկամների դեպքում ձեր արյան սպիտակուցները (պրոտեիններ) դուրս են մնում ֆիլտրացիայից: Սակայն, երբ կծիկներն ախտահարվում են, սպիտակուցները, օրինակ՝ ալբումինը կարողանում են նյութափոխանակության արգասիքների հետ հայտնվել մեզի մեջ և հեռանալ օրգանիզմից: Սա կոչվում է «սպիտամիզություն» (պրոտեինուրիա): Երբ այս ճանապարհով օրգանիզմը կորցնում է բավականին շատ սպիտակուց, զարգանում է նեֆրոտիկ համախտանիշին բնորոշ կլինիկական նշանները:

Նեֆրոտիկ համախտանիշի պատճառները

Նեֆրոտիկ համախտանիշը կարող է պատճառվել այնպիսի հիվանդություններով, որոնք «թիրախավորում» և ախտահարում են բուն երիկամները (առաջնային նեֆրոտիկ համախտանիշ), ինչպես նաև այլ հիվանդություններով, որոնք ախտահարում են ամբողջ օրգանիզմը (երկրորդային նեֆրոտիկ համախտանիշ):

Ավելի հաճախ նեֆրոտիկ համախտանիշ առաջացանող երիկամային հիվանդություններից են՝

 • նվազագույն փոփոխությունների հիվանդություն. երեխաների մոտ ամենատարածված պատճառն է, որն առաջացնում է կծիկների սովորական մանրադիտակով չերևացող փոփոխություններ և դրսևորվում արտահայտված սպիտամիզությամբ
 • ֆոկալ սեգմենտային գլոմերուլոսկլերոզ. չափահասների մոտ ամենատարածված պատճառն է, որն առաջացնում է երիկամի կծիկներում սպիական հյուսվածքի կուտակում
 • թաղանթային գլոմերուլոպաթիա (կոչվում է նաև «գլոմերուլյար նեֆրոպաթիա»). սա կծիկային թաղանթների բորբոքում է, որը առաջացնում է դրանց հաստացում և երիկամների գործունեության նվազում
 • թաղանթապրոլիֆերատիվ գլոմերուլոնեֆրիտ. առաջացնում է կծիկների բորբոքում`թաղանթներում հակամարմինների կուտակմամբ, որն էլ դժվարացնում է կծիկային ֆիլտրացիան
 • արագ պրոգրեսիվող գլոմերուլոնեֆրիտ. սովորաբար հանդես է գալիս որպես նեֆրիտիկ համախտանիշ և բնութագրվում է շատ կարճ ժամանակում (մի քանի օրից մինչև 3 ամիս) կծիկային ֆիլտրացիայի արագ 50%-ից քիչ նվազմամբ:

Շաքարային դիաբետը և համակարգային կարմիր գայլախտն ընդհանուր օրգանիզմն, այդ թվում՝ երիկամներն ախտահարող հիվանդություններ են, որոնց բարդացած ընթացքի ժամանակ կարող է զարգանալ երկրորդային նեֆրոտիկ համախտանիշ:

Նեֆրոտիկ համախտանիշի ախտանիշները

Նեֆրոտիկ համախտանիշի ամենահաճախ հանդիպող ախտանիշներից մեկը հեղուկների պահպանումն է, որը դրսևորվում է հետևյալ նշաններով՝

 • ուռածություն աչքերի շրջանում, հատկապես առավոտյան
 • ոտքերի (կոճեր, ոտնաթաթեր) այտուցներ, որոնց սեղմելիս փոսիկներ են առաջանում
 • որովայնի խոռոչում հեղուկի կուտակում, որը կոչվում է «ասցիտ»
 • քաշի ավելացում (օրգանիզմում հեղուկների պահպանման և այտուցների հաշվին):

Ծանր դեպքերում հեղուկ է կուտակվում նաև պլևրայի խոռոչում, որը բերում է հևոցի և, ընդհանուր առմամբ, ամբողջ մարմնում (կոչվում է «անասարկա»):

Այլ ախտանիշներից են՝

Նեֆրոտիկ համախտանիշը կարող է առաջացնել ծանր հիվանդություններ, օրինակ՝ արյան մակարդում (թրոմբոզ) և երիկամային անբավարարություն:

Նեֆրոտիկ համախտանիշի ախտորոշումը

Ձեզ մոտ նեֆրոիկ համախտանիշ հաստատելու համար բժիշկը՝

 • գնահատում է ձեր ախտանիշները
 • ուսումնասիրում է ձեր հիվանդության պատմությունը
 • զննում է ձեզ
 • առաջարկում է մեզի մի շարք հետազոտություններ, սովորաբար՝ 24-ժամյա միջակայքում
 • առաջարկում է արյան հետազոտություններ:

Կլինիկական դրսևորումից բացի նեֆրոտիկ համախտանիշի ախտորոշման համար որոշիչ են հատկապես հետևյալ լաբորատոր ցուցանիշները՝

 • մեզում սպիտակուցների մեծ քանակների առկայություն կամ սպիտամիզություն (պրոտեինուրիա)՝ ավելի քան 3,5 գ/24 ժ/1,73 մ2 կամ երեխաների մոտ՝ ավելի քան 40 մգ/ժ/մ2
 • արյան մեջ ալբումինների մակարդակի կտրուկ կրճատում կամ հիպոալբումինեմիա՝ 2․5 գ/դլ-ից քիչ:

Հազվադեպ կարող է առաջանալ նաև երիկամի բիոպսիայի անհրաժեշտություն, որպեսզի ճշտվի գլոմերուլոնեֆրիտի տեսակը:

Նեֆրոտիկ համախտանիշի բուժումը

Եթե երիկամի ախտահարման պատճառը հայտնի է, ապա հնարավորության դեպքում այն պետք է բուժվի:

Շատ կարևոր է ճիշտ սննդակարգը, որի համար օգտակար կարող է լինել դիետոլոգի խորհրդատվությունը: Մասնավորապես, դիետոլոգը կարող է առաջարկել՝

 • սպիտակուցների խելամիտ քանակ, բայց ոչ՝ խիստ շատ
 • ճարպի սահմանափակում
 • կերակրի աղի խիստ սահմանափակում:

Ձեզ կարող են նաև խորհուրդ տալ, որ սահմանափակեք հեղուկների և ջրի քանակը:

Բժիշկը նաև նշանակում է դեղեր՝ ուղղված ձեզ անհանգստացող ախտանիշների մեղմացմանը: Օրինակներից են՝

 • միզամուղներ, որոնց նպատակը ձեր օրգանիզմում կուտակված հեղուկների քչացումն է՝ դուրս բերումը ավելացած մեզի միջոցով
 • բարձր արյան ճնշման դեղեր, որոնք կարող են նվազեցնել երիկամների կծիկներում արյան ճնշումը և կանխարգելել կամ քչացնել մեզով սպիտակուցների կորուստը
 • հակամակարդիչ դեղեր, որոնք «ջրիկացնում են» ձեր արյունը և կանխարգելում մակարդուկների առաջացումը (թրոմբոզ)
 • ստերոիդ հաբեր, որոնք հավանաբար արդյունավետ են նվազագույն փոփոխությունների հիվանդության ժամանակ
 • պնևմոկոկային պատվաստանյութ, եթե այս վարակի նկատմամբ ունեք բարձրացած ռիսկ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021