Skip to main content

Ախտորոշում - Նևրալգիա

Բժիշկը ախտորոշում է նյարդացավը ձեզ լսելով և զննելով՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ցավի տեղակայմանը, բնույթին և հնարավոր պատճառների հայտնաբերմանը:

Զննելիս, բժիշկը հավանաբար կստուգի ձեր նյարդերը: Օրինակ, նա կարող է խնդրել, որ դուք շարժեք ձեր մկանները կամ կարող է գնահատել ձեր մաշկի զգայունությունը՝ հպելով սառը կամ տաք առարկաներ: Որոշ դեպքերում բժիշկը կստուգի նաև ռեֆլեքսները (օրինակ, ծնկան ռեֆլեքսը՝ նստանյարդը ստուգելու համար):

Նյարդացավն ախտորոշելիս ձեզ կարող են նաև ուղեգրել որոշ հետազոտությունների՝

  • արյան թեստեր՝ ստուգելու ձեր ընդհանուր առողջական վիճակը և հայտնաբերելու որևէ հնարավոր հիվանդություն, որը կարող էր դառնալ նյարդացավի պատճառ
  • նյարդի հաղորդականության հետազոտություններ, որոնք թույլ են տալիս գնահատել նյարդով էլեկտրական ազդակների հաղորդման արագությունը
  • համակարգչային շերտագիր (ԿՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ)` հայտնաբերելու նյարդը ճնշող հնարավոր պատճառը:

Հազվադեպ ձեզ կարող են առաջարկել նաև նյարդի բիոպսիա, որ հայտնաբերեն նյարդերի հյուսվածաբանական հնարավոր ախտահարումները:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 10-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024