Skip to main content

Բարդություններ - Օստեոմիելիտ

Բուժումից դուրս մնացած կամ ծանր ընթացքով օստեոմիելիտը կարող է բերել ծանր բարդությունների:

Օստեոմիելիտի հիմնական բարդությունները ներկայացվում են ստորև:

  • Ոսկրի մեռուկացում (օստեոնեկրոզ). ոսկրի վարակը կարող է խաթարել նույն ոսկրի արյան շրջանառությունը՝ բերելով մեռուկացման (նեկրոզ): Ոսկրի մեռուկացած հատվածները ենթակա են վիրահատական հեռացման, որից հետո՝ հզոր հակաբիոտիկային բուժման:
  • Սեպտիկ արթրիտ (հոդաբորբ). երբեմն ներոսկրային վարակը կարող է տարածվել դեպի մոտակա հոդ:
  • Աճի խանգարում. եթե օստեոմիելիտը զարգանում է երեխաների ձեռքերի կամ ոտքերի խողովակավոր ոսկրի ծայրի «աճման զոնայում», տվյալ ոսկրի աճը կարող է խաթարվել:
  • Մաշկի քաղցկեղ. օստեոմիելիտի հետևանքով կարող է ձևավորվել թարախի դատարկման ուղի՝ ոսկրից դեպի դուրս բացվող բաց վերք կամ խուղակ, որի շրջապատող մաշկը ենթարկվում է տափակբջջային քաղցկեղի զարգացման բարձրացած ռիսկի:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 31-05-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024