Skip to main content

Ինքնօգնություն - Կանանց մոտ ցավոտ սեքս

Սեռական հարաբերության ժամանակ ցավից ազատվելու համար դուք և ձեր զուգընկերը կարող եք փորձել հետևյալ մեթոդները:

  • Փոխեք դիրքերը. եթե դուք սուր ցավ ունեք առնանդամի թափանցման ժամանակ (պենետրացիա), փորձեք տարբեր դիրքեր, օրինակ՝ վերևում լինելը: Այս դիրքում դուք կարող եք կարգավորել ներթափանցումը այն խորության վրա, որի դեպքում ձեզ լավ եք զգում:
  • Շփվեք. ասեք այն մասին, թե ինչից եք լավ զգում և ինչից եք վատ զգում: Եթե ցանկանում եք, որ ձեր զուգընկերը դանդաղեցնի ֆրիկցիաների տեմպը կամ փոքրացնի ներթափանցման խորությունը, ասեք այդ մասին:
  • Մի՛ շտապեք. ավելի երկար սիրային նախախաղը կարող է օգնել խթանելու ձեր հեշտոցի բնական օծումը: Դուք կարող եք նվազեցնել ցավը՝ հետաձգելով ներթափանցումը, մինչև լիարժեք գրգռվածություն զգաք:
  • Օգտագործեք քսանյութեր. անձնական քսանյութը կարող է սեռական հարաբերությունն ավելի հարմարավետ դարձնել: Փորձեք տարբեր արտադրանքներ, մինչև գտնեք ձեզ դուր եկած մեկը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 28-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024