Skip to main content

Ինքնօգնություն - Մանկական քնի ապնոէ

Որոշ խորհուրդներ կարող են օգնել ձեր երեխայի մոտ քնի խանգարման ախտանիշները.

  • Խուսափեք շնչուղիների գրգռիչներից և ալերգեններից. բոլոր երեխաները, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն մանկական օբստրուկտիվ քնի ապնոէ, պետք է հեռու պահվեն ծխախոտի ծխի կամ տան ներսում հնարավոր այլ ալերգենների կամ աղտոտիչների ազդեցությունից: Շնչառական գրգռիչները և ալերգենները կարող են առաջացնել շնչուղիների գրգռում և քթի փակվածություն:
  • Քաշի կորուստ. եթե ձեր երեխան գեր է, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ նրա քաշի կարգավորում: Բժիշկը կարող է ձեզ և ձեր երեխային տրամադրել սննդակարգի և սնման մասին տեղեկատվություն կամ ուղղորդել ձեր երեխային գիրությունը կառավարող մասնագետների մոտ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 17-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024