Պերիտոնիտ. պատճառներ

Պերիտոնիտ. պատճառներ

Որովայնամզի վարակ կարող է առաջանալ բազմաթիվ պատճառներից:

Ավելի հաճախ պերիտոնիտ զարգանում է որովայնի խոռոչում տեղակայված օրգանների թափածակման (պերֆորացիա) կամ պատռման պատճառով:

Պերիտոնիտը որովայնի պատի տակ ընկած բարակ թաղանթի՝ որովայնազմի (պերիտոնիում) բորբոքումն է։ Շարակցահյուսվածքային որովայնամիզը ծածկում է որովայնի խոռոչի բոլոր օրգանները՝ ստամոքս, լյարդ և մարսողական մյուս օրգաններ, այդ թվում՝ բարակ և հաստ աղիներ։

Պերիտոնիտի հանգեցնող թափածակման կամ պատռման ամենատարածված պատճառները ներկայացված են ստորև:

 • Բժշկական միջամտություններ, օրինակ՝ պերիտոնեալ դիալիզ. պերիտոնեալ դիալիզն օգտագործում է խողովակներ (կաթետրներ), որոնոց միջոցով հեռացվում են նյութափոխանակության արգասիքները, երբ երիկամներն այլևս անկարող են զտել արյունը: Ոչ մաքուր միջավայրի, հիգիենիկ նորմերի խախտման կամ վարակված սարքերի պատճառով պերիտոնեալ դիալիզը կարող է դառնալ որովայնի խոռոչի վարակման պատճառ: Պերիտոնիտ նաև կարող է զարգանալ որպես ստամոքսաղիքային վիրահատության, որովայնային դրենաժների օգտագործման կամ համանման միջամտությունների և խիստ հազվադեպ՝ կոլոնոսկոպիայի կամ էնդոսկոպիայի բարդություն:
 • Որդանման ելունի (ապենդիքս), ստամոքսի խոցի պատռում կամ հաստ աղու թափածակում. այս վիճակներից յուրաքանչյուրը կարող է թույլ տալ, որ ստամոքսաղիքային ուղու բացվածքից բակտերիաները թափանցեն որովայնի խոռոչ:
 • Պանկրեատիտ. ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքումը (պանկրեատիտ) կարող է բարդանալ վարակով և բերել պերիտոնիտի, երբ բակտերիաները տարածվում են գեղձի սահմաններից դուրս:
 • Դիվերտիկուլիտ. մարսողական խողովակի փոքր արտափքված պարկերի (դիվերտիկուլոզ) վարակը կարող է հանգեցնել պերիտոնիտի, եթե դրանցից մեկնումեկը պատռվում է և աղիների պարունակությունը լցվում է որովայնի խոռոչ:
 • Տրավմա. վնասվածքը կամ տրավման կարող են առաջացնել պերիտոնիտ՝ թույլ տալով, որ բակտերիաները կամ քիմիական նյութերը դուրս գան որովայնի խոռոչ և վարակեն որովայնամիզը:
 • Փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդություն (ՓԿՕԲՀ). կանանց շրջանում բարդացած ընթացքով ՓԿՕԲՀ-ը կարող է հանգեցնել պերիտոնիտի:

Առանց որովայնային պատռման զարգացող պերիտոնիտը (ինքնաբուխ բակտերիալ պերիտոնիտ) սովորաբար հանդիսանում է լյարդային հիվանդության, օրինակ՝ ցիռոզի բարդության արդյունք: Ծանր ցիռոզն առաջացնում է որովայնի խոռոչում մեծ քանակի հեղուկի կուտակում, որը բակտերիալ վարակի նկատմամբ «խոցելի է»:

Պերիտոնիտի տեսակները

Ըստ ընթացքի պերիտոնիտները լինում են սուր և քրոնիկ:

Պերիտոնիտը կարող է սահմանափակվել որովայնամզի փոքր հատվածով (սահմանափակ պերիտոնիտ) կամ տարածվել ամբողջ որովայնամզով (տարածուն պերիտոնիտ):

Բժիշկները նաև տարբերում են պերիտոնիտի հետևյալ տեսակները՝

 • ինքնաբուխ կամ առաջնային պերիտոնիտ. պերիտոնիտի այս տեսակը զարգանում է, երբ որովայնամզում զարգանում է բակտերիային վարակ, օրինակ, լյարդային կամ երիկամային հիվանդությունների ժամանակ։
 • երկրորդային պերիտոնիտ. պերիտոնիտի այս տեսակը զարգանում է, երբ որովայնի խոռոչի օրգաններից մեկնումեկը վարակվում կամ վնասվում է, որից հետո վարակը տարածվում է որովայնի խոռոչում։

Ըստ բորբոքային արտաքիրտի բնույթի պերիտոնիտը լինում է՝

 • շճային (սերոզ)
 • թարախային (ֆլեգմանոզ կամ աբսցեսային)
 • ֆիբրինային
 • նեխական (գանգրենոզ)։

Ռիսկի գործոններ

Պերիտոնիտի զարգացման ռիսկը բարձրացնող գործոններից են՝

Հոդվածը վերանայվել է՝ 03-06-2021