Skip to main content

Բարդություններ - Պերիտոնիտ

Առանց բուժման, պերիտոնիտը կարող է առաջացնել ամբողջ օրգանիզմի վարակ, որը կոչվում է սեպսիս:

Սեպսիսը խիստ վտանգավոր է: Այն կարող է առաջացնել շոկ, օրգանների անբավարարություն և մահ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024