Պերիտոնիտ. բարդություններ

Պերիտոնիտ. բարդություններ

Բուժումից դուրս մնալիս պերիտոնիտը կարող է տարածվել ամբողջ որովայնամզով՝ բերելով կյանքին սպառնացող վիճակի:

Մասնավորապես, տարածուն պերիտոնիտը կարող է բարդանալ օրգանիզմի տարածուն վարակով՝ սեպսիսով:

Սեպսիսն արագորեն զարգացող և կյանքին սպառնացող հիվանդություն է, որը կարող է առաջացնել շոկ, բազմաօրգանային անբավարարություն և մահ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 03-06-2021