Պերիտոնիտ. ախտորոշում

Պերիտոնիտ. ախտորոշում

Պերիտոնիտն ախտորոշելիս բժիշկը կլսի գանգատները, կզրուցի հիվանդության պատմության վերաբերյալ և կանցկացնի զննում:

Եթե պերիտոնիտը կապված է պերիտոնեալ դիալիզի հետ, ախտանիշները, օրինակ՝ պղտորված դիալիզի հեղուկը կարող է հիվանդության ախտորոշման համար բավարար լինել:

Պերիտոնիտի այն դեպքերում, երբ վարակը որևէ այլ հիվանդության արդյունք է (երկրորդային պերիտոնիտ) կամ վարակն առաջացել է որովայնի խոռոչում հեղուկի կուտակման պատճառով (ինքնաբուխ բակտերիալ պերիտոնիտ), բժիշկը կարող է առաջարկել ախտորոշման հաստատմանն օգնող մի շարք հետազոտություններ:

  • Արյան թեստեր. արյան սպիտակ բջիջների (լեյկոցիտներ) մեծ քանակը կարող է վկայել բակտերիալ վարակի առկայության մասին, իսկ արյան ցանքսը (մանրէաբանական թեստ) կարող է արյան մեջ հայտնաբերել բակտերիայի առկայություն և որոշել վերջինիս տեսակը:
  • Պատկերման հետազոտություններ. ռենտգեն հետազոտությունը կարող է ստուգել ստամոքսաղիքային ուղու բացվածքների կամ թափածակումների (պերֆորացիա) առկայությունը: Որովայնի խոռոչի օրգանների գերձայնային հետազոտությամբ հնարավոր է որովայնի խոռոչում հայտնաբերել ազատ հեղուկ, ինչպես նաև մարսողական գեղձերի բորբոքային և կառուցվածքային փոփոխություններ։ Բարդ դեպքերում բժիշկը կարող է ռենտգեն հետազոտության փոխարեն խորհուրդ տալ համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ):
  • Որովայնային հեղուկի անալիզ. բարակ ասեղով որովայնի խոռոչից հեղուկի նմուշառումը (պարացենտեզ) կարող է օգտակար լինել, եթե ստանում եք պերիտոնեալ դիալիզ կամ լյարդային հիվանդության պատճառով որովայնի խոռոչում կուտակվել է հեղուկ (ասցիտ): Պերիտոնիտի դեպքում այս նմուշում արյան սպիտակ բջիջների թվի բարձրացումը տիպիկ դեպքերում վկայում է վարակի կամ բորբոքման մասին: Որովայնային հեղուկի նմուշի ցանքսը (մանրէաբանական թեստ) կարող է հայտնաբերել բակտերիայի առկայություն և որոշել վերջինիս տեսակը:

Վերոնշյալ թեստերը նաև կարող են անհրաժեշտ դառնալ, եթե ստանում եք պերիտոնել դիալիզ և զննմամբ և դիալիզի հեղուկի քննությամբ պերիտոնիտի ախտորոշումը հստակ չէ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 03-06-2021