Skip to main content

Ախտորոշում - Պերիտոնիտ

Պերիտոնիտն ախտորոշելիս բժիշկը կլսի ձեր գանգատները, հարցեր կտա ձեր հիվանդության պատմության վերաբերյալ և կզննի ձեզ:

Միայն ձեր ախտանիշները, օրինակ՝ պղտորված դիալիզի հեղուկը, կարող են բավարար լինել, որպեսզի ձեր բժիշկն ախտորոշի վիճակը, եթե ձեր պերիտոնիտը կապված է պերիտոնեալ դիալիզի հետ:

Եթե ախտորոշումը հաստատելու համար ավելի շատ հետազոտություններ են անհրաժեշտ, ձեր բժիշկը կարող է առաջարկել հետևյալը:

  • Արյան թեստեր. արյան սպիտակ բջիջների (լեյկոցիտներ) մեծ քանակը կարող է վկայել բակտերիալ վարակի առկայության մասին, իսկ արյան ցանքսը (մանրէաբանական թեստ) կարող է արյան մեջ հայտնաբերել բակտերիայի առկայություն և որոշել վերջինիս տեսակը:
  • Պատկերային հետազոտություններ. ռենտգեն հետազոտությունը կարող է ստուգել ստամոքսաղիքային խողովակի պատռվածքների կամ թափածակումների (պերֆորացիաների) առկայությունը: Որովայնի խոռոչի օրգանների գերձայնային հետազոտությամբ (սոնոգրաֆիա) հնարավոր է որովայնի խոռոչում հայտնաբերել ազատ հեղուկ, ինչպես նաև մարսողական գեղձերի բորբոքային և կառուցվածքային փոփոխություններ։ Բարդ դեպքերում բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ որովայնի համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ):
  • Պերիտոնեալ (որովայնային) հեղուկի անալիզ. բարակ ասեղով որովայնի խոռոչից հեղուկի նմուշառումը (պարացենտեզ) կարող է օգտակար լինել, եթե ստանում եք պերիտոնեալ դիալիզ կամ լյարդային հիվանդության պատճառով որովայնի խոռոչում կուտակվել է հեղուկ (ասցիտ): Պերիտոնիտի դեպքում այս նմուշում արյան սպիտակ բջիջների (լեյկոցիտների) շատացումը սովորաբար վկայում է վարակի կամ բորբոքման մասին: Որովայնային հեղուկի նմուշի ցանքսը կարող է նշանակվել բակտերիայի տեսակը որոշելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024