Պերիտոնիտ. կանխարգելում

Պերիտոնիտ. կանխարգելում

Հաճախ պերիտոնեալ դիալիզի հետ կապված պերիտոնիտը պատճառվում է խողովակի (կաթետերի) շուրջ առկա միկրոբներով:

Եթե ստանում եք պերիտոնեալ դիալիզ, պերիտոնիտը կանխարգելելու համար՝

  • մինչև կաթետերին դիպչելը լվացեք ձեռքերը, այդ թվում՝ եղունգների տակը և միջմատային տարածքները
  • ամեն օր կաթետերի հարակից մաշկը մաքրեք հականեխիչ նյութով
  • դիալիզի պարագաները պահպանեք հիգիենիկ միջավայրում
  • դիալիզի հեղուկները փոփոխելիս կրեք վիրաբուժական դիմակ
  • հարցրեք բժշկին կանխարգելման լրացուցիչ մեթոդների մասին:

Եթե անցյալում ունեցել եք պերիտոնիտ կամ առկա է որովայնային հեղուկի կուտակում (օրինակ՝ լյարդի ցիռոզի պատճառով), բժիշկը կարող է նշանակել հակաբիոտիկներ: Եթե օգտագործում եք պրոտոնային պոմպի արգելակիչներ, բժիշկը կարող է խնդրել, որ դադարեցնեք այդ դեղամիջոցների ընդունումը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 03-06-2021