Skip to main content

Ախտորոշում - Պլանտար գորտնուկներ

Բժիշկը սովորաբար ախտորոշում է ներբանային գորտնուկը՝ զննելով այն կամ կտրելով վերին շերտը նշտարով և ստուգելով կետերի առկայությունը:

Կետերը խցանված մանր արյունատար անոթներ են: Այլ դեպքերում ձեր բժիշկը կարող է կտրել աճի մի փոքր հատվածը և ուղարկել այն լաբորատորիա՝ թեստավորման:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024