Skip to main content

Կանխարգելում - Պրոկտիտ

Պրոկտիտի ռիսկը նվազեցնելու համար քայլեր ձեռնարկեք՝ պաշտպանվելու սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներից:

Սեռավարակները կանխելու ամենահուսալի միջոցը սեռական հարաբերություններից, հատկապես հետանցքային (անալ) հարաբերությունից զերծ մնալն է: Եթե դուք ընտրում եք սեռական կյանքով զբաղվել, նվազեցրեք սեռավարակով հիվանդանալու ռիսկը հետևյալով՝

  • սահմանափակեք ձեր սեռական զուգընկերների թիվը
  • օգտագործեք լատեքսային պահպանակ յուրաքանչյուր հարաբերության ժամանակ
  • հրաժարվեք հարաբերվել այն անձի հետ, ում սեռական օրգանների վրա նկատել եք արտասովոր վերքեր, խոցեր կամ արտադրություն:

Եթե ձեզ մոտ հայտնաբերվել է որևէ սեռավարակ, դադարեցրեք սեռական հարաբերություններ ունենալը մինչև լիարժեք բուժվելը: Հարցրեք ձեր բժշկին, թե երբ է անվտանգ կրկին սեռական հարաբերություն ունենալը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024