Պրոկտիտ. ախտորոշում

Պրոկտիտ. ախտորոշում

Բժիշկը ձեզ մոտ կարող է կասկածել պրոկտիտի առկայություն՝ ելնելով ձեր նշած գանգատներից և հիվանդության պատմությունից:

Պրոկտիտի ախտորոշումը հաստատելու համար նա կարող է զննել ձեր ուղիղ աղիքը, ինչպես նաև առաջարկել մի շարք հետազոտություններ:

  • Արյան հետազոտություններ. այս թեստերը կարող են հայտնաբերել արյան կորուստ կամ վարակի առկայություն:
  • Կղանքի հետազոտություն. կղանքի նմուշի լաբորատոր հետազոտությունը կարող է հայտնաբերել այն բակտերիան, որն առաջացրել է ուղիղ աղիքի լորձաթաղանթի բորբոքում:
  • Հաստ աղու վերջնամասի էնդոկսոպիկ զննում. այս հետազոտությունը (կոչվում է ճկուն սիգմոիդոսկոպիա) բժշկին թույլ է տալիս զննել ձեր հաստ աղիների վերջին հատվածների լորձաթաղանթը (սիգմայաձև և ուղիղ աղիքներ): Որոշ դեպքերում կարող է առաջանալ աղիքի լորձաթաղանթից փոքր հյուսվածքի նմուշառման անհրաժեշտություն (կոչվում է բիոպսիա): Վերցված նմուշն ուղարկվում է հյուսվածաբանական հետազոտության:
  • Ամբողջ հաստ աղու էնդոկսոպիկ զննում. այս հետազոտությունը (կոչվում է կոլոնոսկոպիա) բժշկին թույլ է տալիս զննել ձեր հաստ աղիների լորձաթաղանթը ողջ երկայնքով: Ինչպես նախորդ դեպքում էր, կոնոլոսկոպիայի ընթացքում կարող է կատարվել նաև բիոպսիա:
  • Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների (ՍՃՓՀ) հետազոտություն. այս լաբորատոր հետազոտությունները թույլ են տալիս հայտնաբերել հնարավոր ՍՃՓՀ հարուցիչը: Բժիշկը կարող է առաջարկել ձեր հետանցքից կամ միզուկից (կամ հեշտոցից) արտադրության կամ քսուքի մանրադիտակային և (կամ) մանրէաբանական հետազոտություն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 27-04-2021