Skip to main content

Պրոկտիտի բուժումը կախված է բորբոքման հիմնական պատճառից:

Վարակից առաջացած պրոկտիտի բուժումը

Ձեր բժիշկը կարող է դեղեր առաջարկել ձեր վարակը բուժելու համար: Տարբերակները կարող են ներառել հետևյալը:

  • Հակաբիոտիկներ. բակտերիալ վարակների հետևանքով առաջացած պրոկտիտի դեպքում ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հակաբիոտիկ, ինչպիսին է Դոքսիցիկլինը (Օրացեա, Վիբրամիցին և այլն):
  • Հակավիրուսային դեղեր. վիրուսային վարակների, օրինակ՝ սեռական ճանապարհով փոխանցվող հերպեսի հետևանքով առաջացած պրոկտիտի դեպքում ձեր բժիշկը կարող է նշանակել հակավիրուսային դեղամիջոց, ինչպիսին է Ացիկլովիրը (Սիտավիգ, Զորիվաքս և այլն):

Ճառագայթային թերապիայից առաջացած պրոկտիտի բուժումը

Ճառագայթային պրոկտիտի թեթև դեպքերը կարող են բուժում չպահանջել: Այլ դեպքերում, ճառագայթային պրոկտիտը կարող է առաջացնել ուժեղ ցավ և արյունահոսություն, որը պահանջում է բուժում: Ձեր բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ հետևյալ բուժումներից մեկը կամ մի քանիսը:

  • Դեղորայք. դեղամիջոցները տրվում են հաբերի, ուղիղաղիային (հետնացքային) մոմերի կամ հոգնաների տեսքով: Դրանք ներառում են՝ Սուկրալֆատ (Կարաֆատ), Մեսալամին (Ասակոլ HD, Կանասա և այլն), Սուլֆասալազին (Ազուլֆիդին) և Մետրոնիդազոլ (Ֆլագին): Այս դեղամիջոցները կարող են օգնել բորբոքման վերահսկմանը և արյունահոսության նվազեցմանը:
  • Կղանքը փափկացնող և լուծող միջոցներ. սրանք կարող են օգնել աղիքային խցանումների բացմանը:
  • Վնասված հյուսվածքի ոչնչացման բուժում. այս տեխնիկան բարելավում է պրոկտիտի ախտանիշները՝ ոչնչացնելով արյունահոսող աննորմալ հյուսվածքը (աբլացիա): Պրոկտիտի բուժման համար օգտագործվող աբլացիոն միջամտությունը ներառում են արգոն պլազմային կոագուլյացիան (APC), կրիոաբլացիան, էլեկտրակոագուլյացիան և այլ բուժումները:

Աղիների բորբոքային հիվանդությունից առաջացած պրոկտիտի բուժումը

Կրոնի հիվանդության կամ խոցային կոլիտի հետ կապված պրոկտիտի բուժումն ուղղված է ուղիղ աղիքի բորբոքման նվազեցմանը: Բուժումը կարող է ներառել հետևյալը:

  • Ուղիղ աղիքի բորբոքումը վերահսկելու դեղեր. ձեր բժիշկը կարող է նշանակել հակաբորբոքային դեղամիջոցներ՝ բերանային ընդունմամբ կամ որպես մոմ կամ հոգնա, ինչպես օրինակ՝ Մեսալամինը (Ասակոլ HD, Կանազա և այլն) կամ կորտիկոստերոիդներ, ինչպիսիք են Պրեդնիզոնը (Ռայոս) կամ Բուդեսոնիդը (Էնտոկորտ EC, Ուցերիս): Կրոնի հիվանդություն ունեցող մարդկանց բորբոքումը հաճախ պահանջում է բուժում այնպիսի դեղամիջոցներով, որոնք ճնշում են իմունային համակարգը, ինչպիսիք են Ազաթիոպրինը (Ազասան, Իմուրան) կամ Ինֆլիքսիմաբը (Ռեմիկադ):
  • Վիրահատություն. եթե դեղորայքային բուժումը բուժումը չի վերացնում ձեր գանգատներն ու ախտանիշները, բժիշկը կարող է առաջարկել մարսողական խողովակի ախտահարված հատվածի վիրահատական հեռացում (ռեզեկցիա):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024