Skip to main content

Ախտորոշում - Պրիապիզմ

Եթե ձեր էրեկցիան շարունակվում է չորս ժամ և ավելի երկար, անհապաղ դիմեք անհետաձգելի բուժօգնության:

Անհետաձգելի բուժօգնության բժիշկը կորոշի՝ դուք ունեք իշեմիկ, թե ոչ իշեմիկ պրիապիզմ: Սա անհրաժեշտ է, քանի որ այս երկուսի բուժումը տարբեր է, և իշեմիկ պրիապիզմի բուժումը պետք է իրականացվի հնարավորինս արագ:

Հիվանդության պատմություն և բուժզննում

Ձեր պրիապիզմի տեսակը որոշելու համար բժիշկը ձեզ հարցեր կտա և կզննի ձեր սեռական օրգանները, որովայնը, աճուկը և շեքի հատվածը (առնանդամի հիմքի և հետանցքի միջև ընկած տարածքը): Բժիշկը կարող է որոշել, թե ինչ տեսակի պրիապիզմ ունեք՝ հիմնվելով ցավի առկայության և առնանդամի պնդության վրա: Այս ֆիզիկական քննությունը (բուժզննում) նաև կարող է բացահայտել ուռուցքի կամ տրավմայի նշանների առկայությունը:

Ախտորոշիչ հետազոտություններ

Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինեն ախտորոշիչ հետազոտություններ՝ որոշելու, թե ինչ տեսակի պրիապիզմ ունեք: Լրացուցիչ հետազոտությունները կարող են բացահայտել պրիապիզմի պատճառը: Անհետաձգելի բուժօգնության սենյակում ձեր բուժումը հավանաբար կսկսվի նախքան բոլոր հետազոտությունների արդյունքները ստանալը:

  • Առնանդամի արյան գազերի չափում. այս հետազոտության ժամանակ ձեր առնանդամի մեջ մտցվում է բարակ ասեղ՝ արյան նմուշ ստանալու համար: Եթե արյունը սև է՝ թթվածնից զուրկ (հիպօքսեմիկ), ապա, ամենայն հավանականությամբ, ձեզ մոտ իշեմիկ պրիապիզմ է: Եթե արյան նմուշը վառ կարմիր է, ապա ավելի հավանական է, որ պրիապիզմը ոչ իշեմիկ է: Արյան մեջ որոշ գազերի մակարդակները չափող լաբորատոր թեստը կարող է հաստատել պրիապիզմի տեսակը:
  • Արյան թեստեր. ձեր ձեռքից վերցված արյունը կարող է թեստավորվել արյան կարմիր բջիջների և թրոմբոցիտների քանակները չափելու համար: Արդյունքները կարող են վկայել այնպիսի հիվանդությունների առկայության մասին, ինչպիսիք են մանգաղաբջջային հիվանդությունը, արյան այլ խանգարումները կամ որոշ քաղցկեղները:
  • Գերձայնային հետազոտություն. ձեզ կարող է առաջարկվել դոպլեր գերձայնային հետազոտություն՝ ոչ ինվազիվ հետազոտություն, որը կարող է գնահատել արյունատար անոթներով արյան հոսքը: Այս հետազոտությունը կարող է օգտագործվել ձեր առնանդամի ներսում արյան հոսքը չափելու համար, որը կարող է տարբերակել իշեմիկ կամ ոչ իշեմիկ պրիապիզմները: Հետազոտությունը նաև կարող է բացահայտել պրիապիզմի պատճառ հանդիսացող վնասվածքը կամ այլ շեղումները:
  • Թունաբանական (տոքսիկոլոգիական) թեստ. ձեր բժիշկը կարող է նշանակել արյան կամ մեզի թեստ՝ պրիապիզմի պատճառ հանդիսացող թմրամիջոցների հայտնաբերման համար

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024