Skip to main content

Ինքնօգնություն - Պրոստատի քաղցկեղ

Ինքնօգնության որոշ միջոցներ կարող են որոշ չափով մեղմացնել ձեր ցավերն ու շագանակագեղձի քաղցկեղի հետ կապված այլ ախտանիշները:

Այլընտրանքային բժշկություն

Ոչ մի օժանդակող կամ այլընտրանքային բուժում չի կարող բուժել շագանակագեղձի քաղցկեղը: Այնուամենայնիվ, շագանակագեղձի քաղցկեղի օժանդակող և այլընտրանքային բուժումները կարող են օգնել ձեզ հաղթահարելու քաղցկեղի և դրա բուժման կողմնակի ազդեցությունները:

Քաղցկեղով ախտորոշված գրեթե յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ պահի որոշակի անհանգստություն է զգում: Եթե դուք խիստ մտահոգվա եք, կարող եք տխրել, զայրանալ կամ անհանգստանալ: Դուք կարող եք դժվարություններ ունենալ քնելու հետ կապված կամ անընդհատ մտածեք ձեր քաղցկեղի մասին:

Մի քանի օժանդակող բուժման մեթոդներ կարող են օգնել ձեզ, որ ավելի հեշտ հաղթահարեք ձեր անհանգստությունը՝

  • արտ թերապիա
  • պարային կամ շարժման թերապիա
  • վարժանք
  • մեդիտացիա
  • երաժշտության թերապիա
  • ռելաքսացիայի մեթոդներ
  • հոգևոր օժանդակություն:

Քննարկեք ձեր զգացմունքներն ու մտահոգությունները ձեր բժշկի հետ: Որոշ դեպքերում անհանգստության բուժումը կարող է պահանջել դեղամիջոցներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-03-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024