Skip to main content

Ինքնօգնություն - Ռեյնոյի համախտանիշ

Դուք կարող եք քայլեր ձեռնարկել՝ ուղղված Ռեյնոյի նոպաների նվազեցմանը և ձեր ինքնազգացողության բարելավմանը:

 • Խուսափեք ծխելուց. ծխելը, վեյփինգը կամ ուրիշի ծխախոտի ծուխը շնչելը կծկում է արյունատար անոթները: Սա հանգեցնում է մաշկի ջերմաստիճանի նվազմանը:
 • Վարժանքներ. ֆիզիկական վարժանքները մեծացնում են արյան հոսքը։ Եվ դրանք ունեն բազմաթիվ այլ առողջական օգուտներ: Եթե ​​ունեք երկրորդային Ռեյնո, խոսեք ձեր բժշկի հետ նախքան ցուրտ եղանակին դրսում մարզվելը:
 • Կառավարեք սթրեսը. սթրեսը կարող է նպաստել Ռեյնոյի ախտանիշների դրսևորմանը: Գտեք մեթոդներ, որոնք կօգնեն նվազեցնելու հուզական սթրեսը: Ավելի շատ ֆիզիկական վարժանքներ կատարելը, գիտակցվածությամբ զբաղվելը և փոխօգնության խմբերին միանալը սթրեսի նվազեցման և կառավարման որոշ օրինակներ են:
 • Խուսափեք ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններից. փորձեք արագ չանցնել շոգից դեպի սառը օդորակիչ:

Ի՞նչ անել նոպաների ժամանակ

Տաքացրեք ձեր ձեռքերը, ոտնաթաթերը կամ այլ տուժած տարածքները: Ձեր ձեռքի և ոտքի մատները զգուշորեն (ոչ կտրուկ) տաքացնելու համար արեք հետևյալը՝

 • մտեք տուն կամ մեկ այլ տաք տարածք
 • շարժեք ձեր ձեռքերի և ոտքերի մատները
 • պահեք դաստակները թևատակերում
 • շրջանաձև պտտեք ձեր դաստակները
 • ձեռքի և ոտքի մատները պահեք գոլ (ոչ տաք) ջրի տակ
 • մերսեք ձեր դաստակներն ու ոտնաթաթերը:

Եթե ​​սթրեսն առաջացնում է Ռեյնոյի նոպա, փորձեք հեռանալ նման իրավիճակից և խաղաղվել: Կիրառեք սթրեսը թեթևացնող միջոցներ, որոնց օգտակարության մեջ համոզված եք: Տաքացրեք ձեր ձեռքերը կամ ոտնաթաթերը գոլ ջրով, որ օգնեք նոպայի մեղմացմանը:

Այլընտրանքային բժշկություն

Որոշ միջոցներ և հավելումներ, որոնք օգնում են արյան ավելի լավ հոսքին, կարող են օգնել Ռեյնոյի կառավարմանը: Այնուամենայնիվ, այլընտրանքային բժշկության մեթոդներն ավելի շատ ուսումնասիրության կարիք ունեն՝ հաստատելու, թե որքանով դրանք կարող են օգնել Ռեյնոյի համախտանիշին: Եթե ​​հետաքրքրված եք, նախ խոսեք ձեր բժշկի հետ հետևյալի մասին:

 • Ձկան յուղ. ձկան յուղի հավելումներ ընդունելը կարող է մեծացնել արյան հոսքը:
 • Գինկգո. գինկգոյի հավելումները կարող են օգնել Ռեյնոյի նոպաների քչացմանը:
 • Ասեղնաբուժություն. այս մեթոդը կարծես բարելավում է արյան հոսքը, ուստի կարող է օգնել Ռեյնոյի նոպաներին:
 • Կենսահետադարձ կապ (բիոֆիդբեք). մտքի օգտագործումը մարմնի ջերմաստիճանը վերահսկելու համար կարող է օգնել Ռեյնոյին: Բիոֆիդբեքը օգտագործում է ուղղորդող մտապատկերներ՝ ձեռքերի և ոտքերի ջերմաստիճանը բարձրացնելու համար, ինչպես նաև խորը շնչառություն և հուզական թուլացման այլ վարժանքներ: Ձեր բժիշկը կարող է առաջարկել թերապևտի, ով կօգնի ձեզ, որ սովորեք կենսահետադարձ կապի տեխնիկան: Թեմայի վերաբերյալ նաև կան գրքեր և տեսանյութեր:

Խոսեք ձեր բժշկի հետ, եթե ցանկանում եք փորձել այլընտրանքային բուժումներ: Նա կարող է զգուշացնել ձեզ, եթե կան հնարավոր կողմնակի ազդեցություններ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024