Skip to main content

Բարդություններ - Արագ քնի խանգարում

Արագ (REM) քնի վարքային խանգարումը կարող է հանգեցնել մի շարք բարդությունների:

Ահա որոշ օրինակներ՝

  • ձեզ հետ քնած զուգընկերոջ կամ ձեր տանն ապրող այլ մարդկանց անհանգստացնելը, գիշերային քունը խանգարելը կամ վախեցնելը
  • սոցիալապես մեկուսանալը՝ ելնելով այն մտահոգությունից, որ այլ մարդիկ կարող են տեղեկանալ ձեր քնի խանգարման մասին
  • ինքներդ ձեզ կամ ձեր կողքին քնած զուգընկերոջը պատահական վնասվածք պատճառելը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-02-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024