Ռևատիզմ (ռևմատիկ տենդ)

Ռևմատիզմը կամ ռևմատիկ տենդը բորբոքային հիվանդություն է, որը կարող է զարգանալ, երբ ստրեպտոկոկային ըմպանաբորբը կամ քութեշը համարժեք չեն բուժվում:

Ստրեպտոկոկային ըմպանաբորբը և քութեշը ստրեպտոկոկային բակտերիայով հարուցված վարակային հիվանդություններ են:

Ռևմատիզմը անվանում են նաև սուր ռևմատիկ տենդ՝ նկատի ունենալով հիվանդության սուր սկիզբն ու ընթացքը: Ռևմատիզմին բնորոշ են հատկապես սրտի, հոդերի, կենտրոնական նյարդային համակարգի և մաշկի շարակցահյուսվածային բորբոքումը։ Հիվանդության հիմքում ընկած է սեփական հյուսվածքների դեմ հակամարմինների առաջացումը:

Ռևմատիզմն առավել հաճախ հանդիպում է 5-15 տարեկան երեխաների շրջանում, թեև նաև կարող է զարգանալ ավելի փոքր երեխաների և չափահասների մոտ: Թեև ստրեպտոկոկային ըմպանաբորբը տարածված վարակ է, զարգացած երկրներում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում ռևմատիզմը հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է: Այնուամենայնիվ, այն մնում է տարածված բազմաթիվ զարգացող երկրներում:

Ռևմատիզմը կարող է առաջացնել սրտի անդառնալի ախտահարում, այդ թվում՝ սրտի փականների վնասում և սրտային անբավարարություն: Վաղ և համարժեք բուժումը կարող է կրճատել բորբոքման առաջացրած վնասները, այդ թվում՝ սրտի ռևմատիկ հիվանդությունը, մեղմացնել ցավը և մյուս ախտանիշները, ինչպես նաև կանխարգելել ռևմատիզմի կրկնությունը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 07-07-2021