Ռևատիզմ (ռևմատիկ տենդ)

Ռևմատիզմը բորբոքային հիվանդություն է, որը տարածուն կերպով ախտահարում է օրգանիզմի շարակցական հյուսվածքները։

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Ռևմատիզմին բնորոշ են հատկապես սրտի, հոդերի, գլխուղեղի և մաշկի շարակցահյուսվածային բորբոքումը։ Հիվանդության հիմքում ընկած է մարդու սեփական հյուսվածքների նկատմամբ հակամարմինների առաջացումը:

Ռևմատիզմը երբեմն անվանում են «սուր ռևմատիկ տենդ»՝ նկատի ունենալով հիվանդության սուր սկիզբն ու ընթացքը:

ՀիվանդությանռՌիսկի գործոններից են Ժառանգական նախատրամադրվածությունը, թերսնուցումը և հյուծվածությունը։

Ռևմատիզմով ավելի հաճախ հիվանդանում են 5-15 տարեկան երեխաները։

Հիվանդությանը բնորոշ գանգատներն ու ախտանիշներն են՝

Ախտորոշումը դրվում է տարած ստրեպտոկոկային վարակի առկայության և կլինիկական պատկերի հիման վրա (գանգատներ և այլ ախտանիշներ):

Ռևմատիզմը ծանր հիվանդություն է, որը պահանջում է համարժեք բժշկական օգնություն։ Հակաբիոտիկներով վաղ բուժումը կարող է կանխարգելել սրտի ռևմատիկ հիվանդության ծանր և երկարատև ընթացքով բարդությունները։

Բուժման հիմքում ընկած է հակաբորբոքային (բարձր դեղաչափերով Ասպիրին և այլն), իսկ բակտերիան առանձնացնելուց հետո՝ հակաբիոտիկային բուժումը (օրինակ՝ Պենիցիլինի շարք և այլն)։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021