Ռևմատիկ տենդ

Ռևմատիկ տենդ
Անգլերեն անվանումը՝ Rheumatic Fever

Ռևմատիկ տենդը բորբոքային հիվանդություն է, որը տարածուն կերպով ախտահարում է օրգանիզմի շարակցական հյուսվածքները։

Ռևմատիկ տենդին բնորոշ են հատկապես սրտի, հոդերի, գլխուղեղի և մաշկի շարակցահյուսվածային բորբոքումը։ Հիվանդության հիմքում ընկած է մարդու սեփական հյուսվածքների նկատմամբ հակամարմինների առաջացումը:

Ռևմատիկ տենդը երբեմն անվանում են սուր ռևմատիկ տենդ՝ նկատի ունենալով հիվանդության սուր սկիզբն ու ընթացքը:

Ռիսկի գործոններից են Ժառանգական նախատրամադրվածությունը, թերսնուցումը և հյուծվածությունը։

Ավելի հաճախ հիվանդանում են 5-15 տարեկան երեխաները։

Ռևմատիկ տենդին բնորոշ գանգատներն ու ախտանիշներն են՝

Ախտորոշումը դրվում է տարած ստրեպտոկոկային վարակի առկայության և կլինիկական պատկերի հիման վրա:

Ռևմատիկ տենդը լուրջ հիվանդություն է, որը պահանջում է համարժեք բժշկական օգնություն։ Հակաբիոտիկներով վաղ բուժումը կարող է կանխարգելել սրտի ռևմատիկ հիվանդության ծանր և երկարատև ընթացքով բարդությունները։

Բուժման հիմքում ընկած է հակաբորբոքային (բարձր դեղաչափերով ասպիրին և այլն) և միկրոբն առանձնացնելուց հետո՝ հակաբիոտիկային բուժումը (պենիցիլին և այլ դեղեր)։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 30-05-2019