Ռևմատիզմ․ ախտորոշում

Ռևմատիզմ․ ախտորոշում

Ռևմատիզմի ախտորոշման որևէ եզակի թեստ գոյություն չունի, և ախտորոշումը հիմնված է հիվանդության պատմության, զննման և որոշ հետազոտություններով ստացված տվյալների վրա:

Արյան թեստեր

Եթե երեխայի ըմպանի քսուքի թեստերով ախտորոշվել է ստրեպտոկոկային վարակ, գուցե բակտերիայի հայտնաբերման լրացուցիչ հետազոտությունների կարիք չզգացվի:

Երբեմն արյան թեստով կարող է հայտնաբերվել ստրեպտոկոկային բակտերիայի նկատմամբ հակամարմիններ: Այս թեստը կարող է կարևոր դառնալ այն դեպքերում, երբ ըմպանում կամ արյան մեջ ստրեպտոկոկային բակտերիաներն այլևս հայտնաբերելի չեն:

Ռևմատիզմն ախտորոշելիս բժշկին նաև կարող են օգնել արյան մեջ այսպես կոչված բորբոքման մարկերների հայտնաբերումը, ինչպիսիք հանդիսանում են C-ռեակտիվ սպիտակուցը (CRP) և էրիթրոցիտների նստման արագությունը (ESR):

Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ)

Էլեկտրասրտագրությունը գրանցում է սրտով հաղորդվող էլեկտրական ազդանշանները: Այս հետազոտությունը կարող է հայտնաբերել սրտի էլեկտրական գործունեության շեղումները և օգնել որոշելու սրտի տարբեր մասերի մեծացումը:

Էխոսրտագրություն

Էխոսրտագրության էությունը ձայնային ալիքների օգնությամբ ռեալ ժամանակի մեջ սրտի սոնոգրաֆիկ պատկերներ ստանալն է, որն օգնում է հայտնաբերելու ամենատարբեր սրտային խնդիրները:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 07-07-2021