Skip to main content

Ինքնօգնություն - Ռևատիզմ

Բժիշկը կարող է ռևմատիզմով հիվանդ երեխային խորհուրդ տալ անկողնային ռեժիմ:

Երեխայի ակտիվությունը կարող է սահմանափակվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ բորբոքումը, ցավը և այլ ախտանիշները չեն բարելավվել:

Եթե բորբոքումն ազդում է սրտի վրա, մի քանի շաբաթից մինչև մի քանի ամիս կարող է առաջարկվել խիստ անկողնային ռեժիմ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-03-2023
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024