Skip to main content

Բարդություններ - Պատռված փայծաղ

Փայծաղը լավ արյունամատակարարված օրգան է:

Ուստի, փայծաղի պատռվածքը կարող է առաջացնել որովայնի խոռոչում կյանքին սպառնացող արյունահոսություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024