Skip to main content

Ախտանիշներ - Սակրոիլեիտ

Սակրոիլեիտի կամ զստասրբանային հոդաբորբի ցավն առավել հաճախ առաջանում է հետույքում (նստատեղ) և գոտկային հատվածում։

Այն նաև կարող է տարածվել դեպի ոտքեր, աճուկներ և նույնիսկ ոտնաթաթեր: Ցավը կարող է մեղմանալ շարժման ընթացքում: Սակայն հետևյալ իրավիճակները կարող են սաստկացնել սակրոիլեիտի ցավը՝

  • քնած (պառկած) վիճակը կամ երկար ժամանակ նստած դիրքում մնալը
  • երկար ժամանակ կանգնած մնալը
  • մի ոտքն ավելի շատ ծանրաբեռնելը, քան մյուսը
  • աստիճաններով բարձրանալը
  • վազելը
  • մեծ քայլերով առաջ շարժվելը:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Սակրոիլեիտի ախտորոշումը դժվար է և պահանջում է գոտկային շրջանի և նստատեղի տարբեր հիվանդությունների և վիճակների տարբերակում: Դիմեք ձեր բժշկին, եթե ունեք սակրոիլետի կասկած առաջացնող գանգատներ կամ ախտանիշներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 16-01-2024
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024