Skip to main content

Նկարագիր - Սարկոմա

Սարկոման քաղցկեղի տեսակ է, որը կարող է առաջանալ ձեր մարմնի տարբեր շրջաններում:

Սարկոման տերմին է, որը ներառում է քաղցկեղների մեծ խումբ, որոնք սկսվում են ոսկրերից և փափուկ (կոչվում են նաև շարակցական) հյուսվածքներից (փափուկ հյուսվածքային սարկոմա): Փափուկ հյուսվածքային սարկոման ձևավորվում է այն հյուսվածքներում, որոնք միմյանց կապում, օժանդակում կամ շրջապատում են մարմնի այլ կառուցվածքները` մկաններ, ճարպային հյուսվածք, արյունատար անոթներ, նյարդեր, կապաններ և հոդամակերեսների լորձաթաղանթներ:

Սարկոման ընդհանուր տերմին է քաղցկեղների լայն խմբի համար, որոնք սկսվում են ոսկորներից և փափուկ (նաև կոչվում են շարակցական) հյուսվածքներում (փափուկ հյուսվածքների սարկոմա): Փափուկ հյուսվածքների սարկոման ձևավորվում է այն հյուսվածքներում, որոնք կապում, օժանդակում և շրջապատում են մարմնի այլ կառուցվածքները: Սա ներառում է մկանները, ճարպերը, արյունատար անոթները, նյարդերը, ջլերը և ձեր հոդերի լորձաթաղանթը:

Կա սարկոմայի ավելի քան 70 տեսակ: Սարկոմայի բուժումը տարբեր է՝ կախված սարկոմայի տեսակից, տեղակայումից և այլ գործոններից:

Տեսակները

Օրինակներից են՝

 • անգիոսարկոմա (աճում է անոթի պատից)
 • խոնդրոսարկոմա (աճում է աճառային հյուսվածքից)
 • դերմատոֆիբրոսարկոմա պրոտուբերանս
 • դեսմոպլաստիկ մանր կլոր բջջային ուռուցքներ
 • էպիթելոիդ սարկոմա (աճում է ապոնևրոտիկ կառուցվածքներից և հաճախ տեղակայվում վերջույթների հեռակա շրջաններում)
 • Էվինգի սարկոմա (ոսկրային քաղցկեղի տեսակ)
 • ստամոքս-աղիքային ստրոմալ ուռուցք
 • Կապոշի սարկոմա (աճում է բուն մաշկից՝ դերմայից)
 • լեյոմիոսարկոմա (աճում է արգանդի, ստամոքս-աղիքային ուղու, մաշկի կամ արյունատար անոթների հարթ մկանային հյուսվածքից)
 • լիպոսարկոմա (աճում է ճարպային հյուսվածքից)
 • ծայրամասային նյարդաթաղանթի չարորակ ուռուցքներ (նեյրոֆիրբրոսարկոմա)
 • միքսոֆիբրոսարկոմա
 • օստեոսարկոմա (աճում է սկսրային հյուսվածքից)
 • ռաբդոմիոսարկոմա (աճում է մկանային հյուսվածքից)
 • փափուկ հյուսվածքային սարկոմա
 • միայնակ ֆիբրոզ ուռուցք
 • սինովյալ սարկոմա (աճում է սինովյալ թաղանթներից)
 • չտարբերակված պլեոմորֆիկ սարկոմա և այլն։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024