Սարկոմա. ախտորոշում

Սարկոմա. ախտորոշում

Սարկոմայի ախտորոշման և դրա տարածվածությունը (փուլը) որոշելու համար բժիշկը կարող է առաջարկել մի շարք հետազոտություններ և միջամտություններ:

  • Արտաքին զննում. բժիշկը հավանաբար կիրականացնի արտաքին զննում, որ ավելի լավ հասկանա ձեր ախտանիշները և գտնի ախտորոշմանն օգնող այլ «բանալիներ»:
  • Պատկերման հետազոտություններ. կապված ձեր իրավիճակից, բժիշկը կարող է նշանակել տարբեր պատկերման հետազոտություններ: Օրինակ, ռենտգենյան հետազոտությունն ավելի հարմար է ոսկրային, իսկ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ)՝ շարակցական հյուսվածքի խնդիրների հայտնաբերման համար: Այլ հետազոտություններից են սոնոգրաֆիան, համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ), ոսկրի սքանավորումը և պոզիտրոնային-էմիսիոն տոմոգրաֆիան (ՊԷՏ)։
  • Հետազոտության համար հյուսվածքի փոքր կտորի նմուշառում (բիոպսիա). բիոպսիան փոքր միջամտություն է, երբ կասկածելի հյուսվածքից վերցվում է փոքր նմուշ, որն ուղարկվում է բջջաբանական կամ հյուսվածաբանական հետազոտության: Ճշգրիտ լաբորատոր թեստերը կարող են որոշել, թե արդյոք նմուշի բջիջները քաղցկեղային են, և, եթե այո, ապա ինչ տեսակի քաղցկեղ են ներկայացնում: Հետազոտությամբ նաև կարող է ստացվել տեղեկատվություն, որն օգտակար լինի լավագույն բուժման մեթոդն ընտրելիս: Բիոպսիոն նմուշի վերցնելու տարբերակը կախված է մասնավոր իրավիճակից: Մի դեպքում նմուշառում հնարավոր է կատարել միայն մաշկով ներմուծված ասեղով, այլ դեպքերում գուցե անհրաժեշտություն ծագի կատարել փոքր կտրվածք կամ վերցնել նմուշ վիրահատության ընթացքում:

Երբ հաստատվում է, որ ունեք սարկոմա, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ լրացուցիչ հետազոտություններ, որոնք օգնում են գնահատել քաղցկեղի տարածման բնույթը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-12-2022