Skip to main content

Քութեշի ախտանիշները սովորաբար ի հայտ են գաիս վարակվելուց հետո 1-3 օրվա ընթացքում։

Քութեշի գանգատները և ախտանիշները ներառում են հետևյալը:

 • Կարմիր ցան. քութեշանման ցանը բնորոշվում է կարմրած (հիպերեմիկ) մաշկի ֆոնին առաջացած մանր կետային պապուլաներով, որոնք հակում ունեն միաձուլման: Այսպիսի ցանը նմանվում է հղկաթղթի (շուշաթուղթ) և տիպիկ դեպքերում սկսվում է դեմքից կամ պարանոցից և տարածվում ներքև՝ դեպի իրան, ձեռքեր և ոտքեր: Մաշկի կարմիր հատվածները սեղմելիս գունատվում են, իսկ բաց թողնելիս վերականգնում կարմիր գույնը։
 • Կարմիր գծեր. բնական ծալքերի շրջանում (աճուկային, անութային, արմնկային, ծնկային և պարանոցային) ցանն ավելի կարմրած է, քան հարակից ցանը և ավելի ցայտուն է երևում՝ նմանվելով կարմիր գծերի: Բնորոշ է նաև Պաստիայի բծերի առաջացումը, որոնք իրենցից ներկայացնում են գծային դասավորությամբ պետեխիալ (կետային) ցանավորում:
 • Շառագունած դեմք. որպես կանոն, դեմքին ցանավորում չի դիտվում, սակայն դեմքը դառնում է կարմրած (հիպերեմիկ)՝ հատկապես այտերի շրջանում, իսկ բերանի շուրջը՝ օղակաձև գունատված:
 • Ելականման լեզու. հիվանդության վաղ շրջանում լեզուն սպիտակ փառակալած է, իսկ լեզվի պտիկները՝ այտուցված ու արտահայտված: Կարմիր պտկիկների արտահայտվելը սպիտակ փառի տակից լեզվին տալիս է սպիտակ մորու կամ ելակի տեսք:

Ցանը և դեմքի ու լեզվի կարմրությունը սովորաբար տևում են մոտ մեկ շաբաթ, որից հետո այս ախտանիշներն աստիճանաբար անհետանում են և հաջորդում է մաշկի ցանավորված շրջանների գունատումը և թեփոտումը: Թեփոտումը հիմնականում սկսվում է դեմքից և տարածվում վայրէջ ուղղությամբ ամբողջ մարմնով։ Վերջույթներին դիտվում է խոշոր, իսկ իրանին մանր թեփոտում։ Թեփոտումից հետո մաշկը նմանվում է արևայրուք ստացածի մարդու մաշկին։

Քութեշի հետ կապված այլ գանգատներից և ախտանիշներից են՝

 • բարձր ջերմություն՝ 38,3° C կամ ավելի բարձր, որը հաճախ ուղեկցվում է դողով և սարսուռով
 • խիստ ցավոտ և կարմրած կոկորդ, երբեմն սպիտակավում կամ դեղնավուն բծերով
 • կլման դժվարացում
 • մեծացած պարանոցային գեղձեր (ավշային հանգույցներ), որոնք շոշափելիս պնդացած են
 • սրտխառնոց կամ փսխում
 • գլխացավ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Զրուցեք բժշկի հետ, եթե երեխան ունի կոկորդի ցավ և՝

 • 38,9° C կամ ավելի բարձր ջերմություն
 • այտուցված կամ պնդացած պարանոցային ավշային հանգույցներ
 • կարմրավուն ցան:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-07-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024