Շիզոֆրենիա. ախտանիշներ

Շիզոֆրենիա. ախտանիշներ

Շիզոֆրենիան ախտանիշների բազմազանությամբ բնորոշվող հոգեկան հիվանդություն է, որը տարբեր մարդկանց մոտ կարող է դրսևորվել տարբեր նշաններով:

Շիզոֆրենիայի էությունը իրականության խեղաթյուրված կամ աղճատված ընկալումն է, որը հանգեցնում է մտածողության, ընկալումների և զգացողությունների, ինչպես նաև վարքագծերի կոպիտ խանգարումների:

Շիզոֆրենիայով մարդկանց մոտ ախտանիշները շարունակվում են ավելի քան 6 ամիս: Նրանք ունեն իրենց և շրջակա աշխարհի վերաբերյալ արտասովոր գաղափարներ կամ համոզմունքներ, որոնք կարող են հասնել վտանգավոր աստիճանի:

Շիզոֆրենիայով անձինք կարող են լսել ձայներ կամ հնչյուններ կամ տեսնել բաներ, որոնք այլ մարդիկ չեն լսում կամ տեսնում (ցնորքներ): Շիզոֆրենիայով մարդկանց մտքերը կարող են լինել խիստ խառնված և չհասկանան, թե այլ մարդիկ ինչի մասին են խոսում:

Այն, որ ինչ-որ մեկի մոտ հնարավոր է շիզոֆրենիայի առկայություն, կարող են հուշել հետևյալ ախտանիշները՝

 • արտասովոր և անկանխատեսելի վարք
 • մեկ թեմայից «թռչում են» մյուս թեման կամ բառերը միտք չեն արտահայտում
 • խիստ պարանոիդ են և ոչ մի բանի չհավատացող
 • անում են տարօրինակ քայլեր, որ «հեռու քշեն» իրենց մտքերը
 • ուշադրությունը կենտրոնացնելու դժվարություն
 • հազվադեպ՝ իրենց պահում են ագրեսիվ և կարող են թույլ տալ բռնություններ (չգիտակցված)
 • քայլում են արտասովոր ձևով և կողքի մարդկանց չեն պատասխանում
 • չեն կարողանում նորմալ գործել, օրինակ՝ անտեսում են անձնական հիգիենան, մեկուսանում են բոլորից և կորցնում են առօրյա սովորական գործերի նկատմամբ հետաքրքրությունը
 • կարծես կորցրել են հույզերը, չեն փոխում դեմքի արտահայտթյունը, խոսում են միատոն ու ցածր ձայնով, փախցնում են հայացքը:

Ցնորքներ և զառանցանքներ

Շիզոֆրենայի հիմնական ախտանիշները ցնորքներն ու զառանցանքներն են:

 • Ցնորքները (հալյուցինացիաներ, զգայապատրանքներ) այն մտապատկերներն են (կեղծ ընկալումներ), որոնց համապատասխանող առարկաներ շրջապատում չկան, բայց մարդուն թվում է, որ իր ընկալումներն իրական են։ Ի տարբերություն պատրանքների (իլյուզիաներ), ցնորքները չունեն ընկալման առարկա, այսինքն, դրանք թվացյալ ընկալումներ են։ Շիզոֆրենիային ավելի բնորոշ են լսողական ցնորքները: Ցնորքները սովորաբար կապ ունեն զառանցանքների բովանդակության հետ։
 • Զառանցանքներն անսովոր կամ արտասովոր բնույթի կեղծ համոզմունքներ են, որոնք այլ մարդկանց կողմից ընկալվում են որպես կեղծ և իրականում գոյություն չունեցող: Ամենահաճախ հանդիպող զառանցքանքը պարանոյան է, երբ անձը համոզված է, որ ինչ-որ մեկը ցանկանում է իրեն վնաս տալ:

Այնուամենայնիվ, շիզոֆրենիան բնորոշվում է ախտանիշների խիստ բազմազանությամբ, ինչը տարբեր փորձագետներին հիմք է տալիս ենթադրելու, որ սա ոչ թե մեկ առանձին վերցրած հիվանդություն է, այլ մի շարք հիվանդությունների խումբ, որոնք բնորոշվում են իրականության աղճատված ընկալմամբ, մտածողության, ընկալումների և վարքագծերի խանգարմամբ:

Պրոդուկտիվ, դեֆիցիտային և անկազմակերպ ախտանիշներ

Շիզոֆրենիայի ախտանիշները սովորաբար բաժանում են երեք խմբի՝ դրական (պրոդուկտիվ), բացասական (դեֆիցիտային) և անկազմակերպ:

Շիզոֆրենիայի դրական ախտանիշները

Սրանք այն ախտանիշներն են, որոնք ի հայտ են գալիս հիվանդության զարգանալուն զուգահեռ: Այլ կերպ ասած, դրական են համարվում այն ախտանիշները, որոնք առողջ մարդկանց մոտ չեն հանդիպում, բայց առկա են շիզոֆրենիայով հիվանդների մոտ։ «Դրականն» այստեղ բնավ չի նշանակում, որ դրանք լավ կամ ցանկալի ախտանիշներ են. սրանք նշաններ են, որոնք համարվում են հիվանդության արդյունք (պրոդուկտ): Շիզոֆրենիայի դրական ախտանիշներից են հալյուցինացիաները և զառանցանքները: Դրական ախտանիշները հիմնականում հեշտությամբ ենթարկվում են դեղորայքային բուժմանը։

Շիզոֆրենիայի բացասական ախտանիշները

Շիզոֆրենիայի բացասական ախտանիշները բերում են տվյալ մարդու որոշ ունակությունների և հմտությունների կորուստ (պակաս կամ դեֆիցիտ): Բացասական ախտանիշներն ավելի վատ են ենթարկվում դեղորայքային բուժմանը և հանգեցնում են հիվանդի կյանքի որակի կայուն վատթարացման, ֆունկցիոնալ հաշմանդամության և անգործունակության։

Շիզոֆրենիայի բացասական ախտանիշներից են՝

 • նախկինում իրեն հաճույք պատճառած կամ սիրած գործերից հրաժարում, ինչպես նաև հաճույք զգալու անկարողություն (անհեդոնիա)
 • շարժառիթների բացակայություն (ավոլիա)
 • խոսքի աղքատություն (ալոգիա), երբ հիվանդը չի ցանկանում զրուցել
 • հուզական աղքատություն (բթացած աֆեկտ) կամ ոչ պատշաճ հուզականություն
 • սոցիալիզացման կամ փոխհարաբերությունների նկատմամբ հետաքրքրության կորուստ (ասոցիալություն)
 • ինքնախնամքի մերժում՝ լոգանքից, լվացվելուց, ճաշ պատրաստելուց կամ առօրյա այլ գործերից հրաժարում:

Շիզոֆրենիայի անկազմակերպ ախտանիշները

Շիզոֆրենիայի անկազմակերպ ախտանիշները մտածողության աղճատմամբ պայմանավորված նշաններն են, որոնցից են՝

 • անկազմակերպ մտածողություն ու խոսք, որի արդյունքում հիվանդի խոսքը դառնում է անհասկանալի և աղճատված կամ մի թեմայից կտրուկ անցնում է մյուսին
 • բառերի տարօրինակ ճանապարհով օգտագործում
 • ոչ տեղին հուզական պոռթկումներ (օրինակ՝ ուժեղ ծիծաղ վատ նորություն լսելիս)
 • պլանավորման և որոշում կայացնելու հետ կապված դժվարություններ
 • այլ մարդկանց զգացմունքները կամ գործողությունները հասկանալու կամ մեկնաբանելու հետ կապված խնդիրներ:

Ինքնասպանության (սուիցիդային) մտքեր

Շիզոֆրենիա ունեցող մարդը կարող է ունենալ ինքնավնասման կամ ինքնասպանության մտքեր: Նման դեպքերում անհրաժեշտ է անհապաղ զանգել 1-03 և կանչել շտապբուօգնություն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-04-2021