Skip to main content

Բարդություններ - Ամորձապարկի գոյացություն

Ոչ բոլոր ամորձապարկի գոյացություններն են հանգեցնում երկարաժամկետ բարդությունների:

Այնուամենայնիվ, ցանկացած գոյացություն, որն ազդում է ամորձու առողջության կամ գործունեության վրա, կարող է հանգեցնել՝

  • սեռական հասունացման ընթացքում հետաձգված կամ վատ զարգացման
  • անպտղության:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 03-05-2024