Skip to main content

Բուժում - Ամորձապարկի գոյացություն

Ամորձապարկի գոյացությունների մեծ մասը պահանջում է նվազագույն ինվազիվ բուժում կամ բուժում չի պահանջում, սակայն որոշները պահանջում են դեղորայքային բուժում կամ ավելի լուրջ միջոցառումներ:

Վարակներ

Բակտերիալ վարակի հետևանքով առաջացած ամորձապարկի զանգվածները, ինչպես սովորաբար լինում է էպիդիդիմիտի (մակամորձու բորբոքման) դեպքում, բուժվում են հակաբիոտիկներով: Էպիդիդիմիտ կամ օրխիտ (ամորձու բորբոքում) առաջացնող վիրուսային վարակները սովորաբար բուժվում են հանգստի, սառույցի միջոցով և ցավազրկող դեղամիջոցներով:

Ոչ քաղցկեղային (բարորակ) գոյացություններ

Բարորակ բնույթի ամորձապարկի գոյացությունները կարող են չբուժվել կամ վիրահատական ճանապարհով հեռացվել, վերականգնվել կամ դատարկվել (դրենավորվել): Բուժման որոշումները կախված են այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են՝

  • առաջացնում է անհանգստություն կամ ցավ
  • նպաստում կամ մեծացնում է անպտղության վտանգը
  • դառնում է վարակված:

Ամորձու քաղցկեղ

Քաղցկեղի բուժման մասնագետը (ուռուցքաբան) կառաջարկի բուժումներ՝ հիմնվելով այն բանի վրա, թե արդյոք քաղցկեղը մեկուսացված է ամորձու վրա, թե տարածվել է օրգանիզմի այլ հյուսվածքների վրա: Ձեր տարիքը և ընդհանուր առողջական վիճակը նույնպես գործոններ են ամորձիների քաղցկեղի բուժման տարբերակների ընտրության հարցում:

  • Ռադիկալ աճուկային օրխիէկտոմիա. սա ամորձիների քաղցկեղի առաջնային բուժումն է: Այն վիրաբուժական միջամտություն է, որի նպատակն է հեռացնել ախտահարված ամորձին և սերմնալարը աճուկի վրա կատարված կտրվածքի միջոցով: Ձեր որովայնի ավշային հանգույցները նույնպես կարող են հեռացվել, եթե քաղցկեղը տարածվել է դրանց վրա:
  • Քիմիոթերապիա. սա դեղորայքային բուժում է, որն օգտագործում է ուժեղ քիմիական նյութեր՝ քաղցկեղային բջիջները ոչնչացնելու համար:

Որոշ դեպքերում կարող է օգտագործվել նաև ճառագայթային թերապիա (ռադիոթերապիա): Թերապիայի այս տեսակն օգտագործում է ռենտգենյան ճառագայթների կամ այլ բարձր էներգիայի ճառագայթման բարձր չափաբաժիններ՝ ոչնչացնելու քաղցկեղի բջիջները, որոնք կարող են մնալ ախտահարված ամորձու հեռացումից հետո:

Ամորձիների քաղցկեղի դեպքերի մեծ մասը կարելի է բուժել, սակայն անհրաժեշտ է հետագա խնամք՝ հնարավոր կրկնություններին հետևելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 03-05-2024