Սեպսիս․ ախտորոշում

Սեպսիս․ ախտորոշում

Սեպսիսի պատճառ դարձած վարակը հայտնաբերելու համար բժիշկները հաճախ նշանակում են մի շարք հետազոտություններ:

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Արյան թեստեր

Արյան կենսանմուշը կարող է օգտագործվել, որ ստուգվի՝

 • վարակի առկայությունը
 • մակարդելիության խնդիրները
 • լյարդի կամ երիկամների գործունեության խանգարումները
 • արյան թթվածնային հագեցվածությունը
 • էլեկտրոլիտային հավասարակշռության խանգարումները:

Այլ լաբորատոր թեստեր

Այլ լաբորատոր թեստերը կարող են օգնել, որ պարզվի վարակի աղբյուրը: Այս նպատակով կարող են հետազոտվել՝

 • մեզը
 • վերքային արտադրուկները
 • շնչառական արտադրուկները:

Պատկերման հետազոտություններ

Եթե վերոնշյալ թեստերով վարակի աղբյուրը չի հաջողվում գտնել, բժիշկը կարող է նշանակել մեկ կամ մի քանի պատկերման հետազոտություններ:

 • Ռենտգեն հետազոտություն. կրծքավանդակի ռենտգենը կարող է օգնել թոքերի վարակային ախտահարման ախտորոշմանը:
 • Գերձայնային հետազոտություն. այս մեթոդն օգտագործում է ձայնային ալիքներ, որ վիդեո-մոնիտորի վրա արտածվի ռեալ ժամանակի մեջ պատկերներ: Գերձայնային հետազոտությունը կարող է առանձնահատուկ օգտակար լինել լեղապարկի և երիկամների վարակների առկայությունը ստուգելիս:
 • Համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). այս մեթոդն օգտագործում է տարբեր անկյունների տակ ռենտգենյան նկարահանումներ և դրանց համակցում, որոնց շնորհիվ ստացվում է օրգանիզմի ներքին կառուցվածքների շերտավոր պատկերները: ԿՏ սքանը թույլ է տալիս հայտնաբերել լյարդի, ենթաստամոքսային գեղձի կամ որովայնի խոռոչի այլ օրգանների վարակները կամ այլ ախտահարումները:
 • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). այս մեթոդն օգտագործում է ռադիո ալիքներ և ուժեղ մագնիսական դաշտեր, որ ստացվեն օրգանիզմի ներքին կառուցվածքների շերտավոր կամ 3D պատկերները: ՄՌՏ-ն կարող է օգտակար լինել փափուկ հյուսվածքների կամ ոսկրերի վարակները հայտնաբերելիս:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 04-07-2021