Skip to main content

Բուժում - Սեպսիս

Վաղ, համակողմանի բուժումը մեծացնում է վերականգնման հավանականությունը:

Մարդիկ, ովքեր ունեն սեպսիս, կարիք ունեն ուշադիր մոնիտորինգի և բուժման հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ սեպսիս ունեցող մարդկանց կարող է անհրաժեշտ լինել փրկարար միջոցներ՝ շնչառությունը և սրտի աշխատանքը կայունացնելու համար:

Դեղորայքային բուժում

Սեպսիսի և սեպտիկ շոկի բուժման համար օգտագործվում են տարբեր դեղամիջոցներ: Դրանք ներառում են հետևյալը:

  • Հակաբիոտիկներ. հակաբիոտիկներով բուժումը սկսվում է որքան հնարավոր է շուտ: Հաճախ առաջին հերթին օգտագործվում են լայն սպեկտրի (ազդեցության) հակաբիոտիկներ, որոնք արդյունավետ են տարբեր բակտերիաների դեմ: Երբ արյան թեստի արդյունքները ցույց են տալիս, թե որ մանրէն է վարակի պատճառը, առաջին հակաբիոտիկը կարող է փոխարինվել երկրորդով: Այս երկրորդ հակաբիոտիկը թիրախավորում է վարակը հարուցող մանրէն:
  • Երակով տրվող (ներերակային) հեղուկներ. ներերակային լուծույթների օգտագործումը սկսվում է որքան հնարավոր է շուտ:
  • Անոթասեղմիչներ (վազոպրեսորներ). այս դեղամիջոցները նեղացնում են արյան անոթները և օգնում բարձրացնելու արյան ճնշումը: Անոթասեղմիչ դեղամիջոց կարող է օգտագործվել, եթե արյան ճնշումը չափազանց ցածր է նույնիսկ ներերակային հեղուկներ ստանալուց հետո:

Կարող են նաև օգտագործվել այլ դեղամիջոցներ, ինչպիսիք են Ինսուլինը՝ արյան շաքարի մակարդակը կարգավորելու համար կամ ցավազրկողներ:

Օժանդակող բուժում

Մարդիկ, ովքեր ունեն սեպսիս, հաճախ ստանում են օժանդակող բուժում, օրինակ՝ թթվածին: Որոշ մարդկանց կարող է անհրաժեշտ լինել սարք, որն օգնում է նրանց շնչելուն: Եթե վարակի պատճառով երիկամները լավ չեն գործում, կարող է առաջանալ դիալիզի անհրաժեշտություն:

Վիրահատություն

Վիրահատությունը կարող է անհրաժեշտ լինել՝ հեռացնելու վարակի աղբյուրները, ինչպիսիք են թարախը, վարակված հյուսվածքները կամ մեռուկացած հյուսվածքները:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-07-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024