Skip to main content

Ինքնօգնություն - Քնի սարսափ

Եթե քնած ժամանակ կամ գիշերային սարսափները ձեր կամ ձեր երեխայի համար խնդիր են, ահա մի քանի մոտեցումներ, որոնք կարող եք փորձել:

  • Վերականգնեք ձեր բավարար քունը. հոգնածությունը կարող է նպաստել քնի սարսափներին: Եթե ձեր քունը կարճատև է, փորձեք ավելի վաղ քնել և դարձնել ձեր քունն ավելի կանոնավոր: Երբեմն կարճ նինջը կարող է օգնել։ Հնարավորության դեպքում խուսափեք քնած ժամանակ հնչող ձայներից կամ այլ խթաններից, որոնք կարող են խանգարել քունը:
  • Սահմանեք քնելուց առաջ կանոնավոր, հանգստացնող ռեժիմ. փորձեք քնելուց առաջ հանգստացնող զբաղմունքներ, ինչպիսիք են գրքեր կարդալը, գլուխկոտրուկներ լուծելը կամ տաք լոգանք ընդունելը: Մեդիտացիան կամ ռելաքսացիայի վարժությունները նույնպես կարող են օգնել: Դարձրեք ննջասենյակը հարմարավետ և խաղաղ քնելու համար:
  • Դարձրեք ձեր միջավայրը անվտանգ. վնասվածքներից խուսափելու համար գիշերը փակեք և կողպեք բոլոր պատուհանները և դրսի դռները: Դուք նույնիսկ կարող եք կողպել ներքին դռները կամ դրանց վրա ազդանշաններ կամ զանգեր տեղադրել: Հեռացրեք էլեկտրական լարերը կամ այլ առարկաները, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել: Խուսափեք երկհարկանի մահճակալներ օգտագործելուց: Պահեք սուր կամ փշրվող առարկաներն անհասանելի վայրում և փակի տաք պահեք բոլոր զենքերը:
  • Խուսափեք ավելորդ սթրեսից. բացահայտեք այն բաները, որոնք ձեզ սթրեսի են ենթարկում և մտածեք սթրեսը կարգավորելու հնարավոր ուղիների մասին: Եթե ձեր երեխան անհանգիստ կամ լարված է թվում, խոսեք այն մասին, թե ինչն է նրան անհանգստացնում: Հոգեկան առողջության մասնագետը կարող է օգնել:
  • Առաջարկեք հարմարավետություն. եթե ձեր երեխան ունի քնի սարսափի դրվագ, մտածեք պարզապես սպասել դրա առաջացմանը: Հետևելը կարող է ձեզ անհանգստություն պատճառել, բայց կօգնի ձեր երեխային: Դուք կարող եք գրկել և մեղմորեն հանգստացնել ձեր երեխային և փորձել նրան նորից անկողին բերել: Խոսեք մեղմ և հանգիստ: Բարկանալը կամ բղավելը կարող է ավելի վատթարացնել ձեր շփոթված երեխայի վիճակը: Սովորաբար դրվագը կարճ ժամանակում ինքնուրույն դադարում է:
  • Հասկացեք բնույթը. եթե ձեր երեխան քնի սարսափ ունի, պահեք քնի օրագիր: Մի քանի գիշերվա ընթացքում նշեք, թե քնելուց քանի րոպե անց է սարսափի դրվագը տեղի ունենում: Եթե գտնում եք որևէ օրինաչափություն, սպասողական արթնացումները կարող են օգնել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024