Խռմփոց

Խռմփոցը խռպոտ կամ կոպիտ ձայն է, որն առաջանում է, երբ օդի հոսքն անցնում է ըմպանի թուլացած հյուսվածքներով՝ առաջացնելով շնչելիս այդ հյուսվածքների տատանում կամ թրթռում:

Գրեթե բոլորը կարող են քնած ժամանկ խռմփացնել, սակայն որոշ մարդկանց մոտ սա կարող է դառնալ մշտական խնդիր: Երբեմն խռմփոցը նաև կարող է վկայել լուրջ առողջական խնդրի առկայության մասին: Լինելով որևէ հիվանդության ախտանշաններից մեկը, խռմփոցն ինքը կարող է պատճառել այլ՝ ավելի ծանր առողջական խնդիրներ: Խռմփոցը նաև կարող է խանգարել ձեր զուգընկերոջ կամ ընտանիքի գիշերային քունն ու հանգիստը:

Ապրելակերպի փոփոխությունները, օրինակ՝ քաշի նվազեցումը, անկողին մտնելուց առաջ ալկոհոլից խուսափելը կամ կողքի պառկած վիճակում քնելը կարող են օգնել խռմփոցի վերացմանը:

Ի լրումն, կան բժշկական սարքեր և վիրահատական մեթոդներ, որոնք կարող են մեղմացնել խանգարող խռմփոցը: Այնուամենայնիվ, այս միջոցները օգտակար կամ անհրաժեշտ կարող են լինել ոչ բոլորի համար, ովքեր խռմփացնում են:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 11-07-2021