Ողնուղեղային անզգայացում

Ողնուղեղային անզգայացում

Այս էջում ձեզ կներկայացվի ողնուղեղային (սպինալ) անզգայացման վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն:

Եթե ունեք հարցեր, ապա քննարկեք դրանք ձեր բժշկի կամ համապատասխան մասնագետների հետ (անեսթեզիոլոգ, վիրաբույժ և այլն):

Ի՞նչ է ողնուղեղային անզգայացումը

Ողնուղեղային կամ սպինալ անզգայացումը կամ անեսթետիկը տեղային անզգայացնող կամ այլ ցավազրկող դեղամիջոցի ներարկումն է ձեր ողնուղեղը շրջապատող սուբարախնոիդալ տարածության մեջ:

Ողնուղեղային անզգայացումը կարող է օգտագործվել ինքնուրույն, երբ դուք մնում եք արթուն վիճակում կամ զուգակցվել սեդատիվ (քնաբեր) դեղերի կամ ընդհանուր անզգայացման հետ:

Ողնուղեղային անզգայացումը կարող է օգտագործվել ինչպես վիրահատությունը կամ այլ միջամտությունը ցավազրկելու, այնպես էլ հետվիրահատական ցավերն արդյունավետ կերպով հանելու համար:

Ինչպե՞ս է ողնուղեղային անզգայացումն ազդում

Սուբարախնոիդալ տարածությունը ողնուղեղային հեղուկով լցված պարկ է, որը շրջապատում է ձեր ողնուղեղը և դրանից դուրս եկող նյարդերը: Տեղային անզգայացնող կամ ցավազրկող դեղամիջոցն այս տարածության մեջ ներմուծվում են բարակ երկար ասեղով:

Ինչպե՞ս է իրականացվում այս միջամտությունը

Ասեղը ներմուծելու համար անեսթեզիոլոգը կխնդրի ձեզ, որ կամ նստեք կամ էլ կողքի վրա պառկեք վիրահատական սեղանին:

Այնուհետև նա ներմուծում է ասեղը միջողնային տարածության մեջ, և, համոզվելով, որ ասեղի դիրքը և ուղղություն ճիշտ են, այդ ասեղի մեջից ներմուծում է ավելի բարակ ու երկար՝ սպինալ ասեղ, որով էլ կատարում է տեղային անզգայացնող դեղի կամ ցավազրկողի ներարկումը:

Սա ցավոտ միջամտություն չէ, սակայն կարող է ուղեկցվել անհարմարավետության զգացողությամբ:

Կախված ներարկված դեղից, անզգայացումը կարող է տևել 1-3 ժամ:

Ի՞նչ բարդություններ կարող են զարգանալ

Ողնուղեղային անզգայացումը կարող է դառնալ մի շարք լուրջ և կայուն բարդությունների պատճառ, այդ թվում՝

 • անզգայացման խափանում
 • ցածր արյան ճնշում (հիպոտենզիա)
 • գլխացավեր
 • քոր
 • դժվարացած միզարձակում
 • գոտկային ցավեր
 • լսողության խանգարում կամ կորուստ
 • սրտանոթային կոլապս (երբ սրտի գործունեությունը խիստ ընկճվում է և (կամ) զարկերակները խիստ լայնանում են)
 • չակնկալված բարձր արգելափակում, եթե տեղային անեսթետիկը տարածվում է նախատեսված շրջանից ավելի բարձր
 • ողնուղեղի, ողնաշարի և ներարկման շրջանի վարակ
 • նյարդի վնասվածք
 • ողնուղեղի կամ ողնաշարի հետ կապված տարբեր այլ լուրջ խնդիրներ, օրինակ՝ ողնուղեղային թարախակույտ և արյան մակարդուկներ
 • կաթված կամ մահ:

Ողնուղեղային անզգայացումից հետո կարող են զարգանալ տարբեր բարդություններ, այդ թվում՝

 • թարախակալում, կարմրություն, լարվածություն կամ ցավ
 • բարձր ջերմություն
 • վատ ինքնազգացողություն
 • լուսավոր սենյակում կամ արևի ճառագայթներից անհարմարավետության զգացում
 • պարանոցի լարվածություն (ռիգիտություն)
 • ոտքերը շարժելու դժվարություններ կամ զգացողության խանգարումներ
 • դժվարամիզություն
 • անկղապահություն:

Ինչքա՞ն շուտ ես կվերականգնվեմ

Ողնուղեղային անզգայացման ազդեցությունները կարող են աստիճանաբար անհետանալ մի քանի ժամվա ընթացքում:

Ամփոփում

Ողնուղեղային անզգայացումը կարող է օգտագործվել որպես վիրահատության կամ միջամտության, ինչպես նաև հետվիրահատական արդյունավետ անզգայացնող ու ցավազրկող միջոց:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 10-06-2020