Skip to main content

Պատճառներ - Ողնուղեղային տրավմա

Ողնուղեղային վնասվածքներ կարող են առաջանալ ողնաշարի, ողնաշարի կապանների կամ սկավառակների (դիսկ), ինչպես նաև բուն ողնուղեղի վնասվածքներից:

Ողնուղեղի տրավմատիկ վնասվածքի պատճառ կարող է դառնալ ձեր մեջքի շրջանում հանկարծակի տրավմատիկ հարվածը, որը կոտրում, տեղաշարժում, փշրում կամ ճնշում-սեղում է մեկ կամ մի քանի ողները: Հրազենային կամ սրածայր առարկայով վնասվածքները նույնպես կարող են թափանցել և վնասել ձեր ողնուղեղը:

Նման դեպքերում ողնուղեղը կարող է լրացուցիչ վնասվել նաև բուն տրավմայից օրեր կամ շաբաթներ անց ողնուղեղը շրջապատող հյուսվածքներում առաջացող արյունահոսության, այտուցի, բորբոքման կամ հեղուկի կուտակման պատճառով:

Ողնուղեղի ոչ տրավմատիկ վնասվածքի պատճառ կարող են հանդիսանալ արթրիտները (հոդաբորբ), քաղցկեղը, բորբոքումը, վարակները կամ ողնաշարի սկավառակների դեգեներացիան:

Ձեր գլխուղեղը և կենտրոնական նյարդային համակարգը

Կենտրոնական նյարդային համակարգը կազմված է գլխուղեղից և ողնուղեղից: Ողնուղեղը, որը կազմված է փափուկ հյուսվածքից և շրջապատված է ոսկրերով (ողնաշար), ձգվում է ձեր գլխուղեղի հիմքից դեպի ներքև: Այն կազմված է նյարդային բջիջներից և նյարդախրձերից, որոնք հեռանում են դեպի ձեր մարմնի տարբեր շրջաններ:

Ողնուղեղեղը ներքևում՝ գոտկային II ողնի մակարդակում վերջանում է սրածայր ուղեղային կոնով (conus medullaris), որից ներքև ընկած գտնվում է նյարդարմատների խուրձ, որը կոչվում է ձիու պոչ (cauda equina):

Ողնուղեղում առկա նյարդախրձերն ապահովում են ձեր գլխուղեղի և մարմնի մյուս շրջանների միջև նյարդային հաղորդականությունը՝ ինչպես շարժիչ (մոտոր), այնպես էլ զգացող (սենսոր): Շարժիչ ուղիները գլխուղեղից դեպի մարմնի մյուս շրջաններ փոխանցում են մկանային շարժումները կառավարող ազդանիշներ, իսկ զգացող ուղիները հակառակ ուղղությամբ՝ ցավի, ջերմության, ճնշման և մկանահոդային ազդանիշները:

Անկախ վնասվածքի տրավմատիկ կամ ոչ տրավմատիկ լինելուց, խանգարվում է վնասված նյարդաթելերով շարժիչ կամ զգացող նյարդային ազդակների հաղորդումը:

Ողնուղեղի վնասվածքի տարածված պատճառները

Ողնուղեղի վնասվածքի ամենատարածված պատճառներից են՝

 • ավտոճանապարհային պատահարներ
 • վայր ընկնել
 • բռնություն
 • սպորտային և զբաղմունքային վնասվածքներ
 • ալկոհոլային հարբածություն
 • հիվանդություններ, այդ թվում՝ քաղցկեղ, արթրիտ, օստեոպորոզ կամ ողնուղեղի բորբոքում:

Ռիսկի գործոններ

Կան որոշակի գործոններ, որոնք մարդկանց որոշ խմբերում բարձրացնում են ողնուղեղային վնասվածքի հավանականությունը: Դրանցից են՝

 • արական սեռ
 • 16-30 տարեկան տարիք
 • 65-ից բարձր տարիք
 • ռիսկային վարքագիծ դրսևորող անձինք
 • ոսկրահոդային հիվանդություններով անձինք (օրինակ՝ արթրիտ կամ օստեոպորոզ):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 21-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024