Skip to main content

Ախտանիշներ - Ողնուղեղային տրավմա

Ողնուղեղի վնասվածքից հետո ստորին վերջույթները ղեկավարելու ունակությունը կախված է երկու գործոնից՝ վնասվածքի շրջանից և ծանրության աստիճանից:

Վնասման հատվածը որոշվում է ֆունկցիաների և զգացողության կորստի ամենացածր հատվածով: Ձեր ողնուղեղի ամենաստորին նորմալ հատվածն անվանում են վնասվածքի նյարդաբանական մակարդակ:

Վնասվածքի ծանրության աստիճանը հաճախ գնահատում են որպես ամբողջականություն և դասակարգում հետևյալ երկու խմբերից մեկնումեկում՝

 • ամբողջական. երբ ողնուղեղի վնասվածքից ներքև ձեր բոլոր զգացողական (սենսոր) և շարժողական (մոտոր) ֆունկցիաները խախտված են (բացակայում են)
 • ոչ ամբողջական. երբ ողնուղեղի վնասվածքից ներքև ձեր որոշ զգացողական (սենսոր) և շարժողական (մոտոր) ֆունկցիաներ պահպանված են (ոչ ամբողջական վնասվածքն ունի իր ծանրության աստիճանները):

Ի լրումն, ողնուղեղի վնասվածքից առաջացած պարալիզը (կաթված) կարող է դրսևորվել որպես՝

 • տետրապլեգիա (կվադրիպլեգիա). եթե ողնուղեղային վնասվածքը տեղակայված է պարանոցային հատվածում, ապա պարալիզվում են ձեր բոլոր վերջույթները (երկու ձեռքեր ու դաստակներ և երկու ոտքեր ու ոտնաթաթեր), իրանը և կոնքի օրգանները
 • պարապլեգիա. եթե ողնուղեղային վնասվածքը տեղակայված է պարանոցային հատվածից ներքև՝ կրծքային, գոտկային կամ սրբանային հատվածներում, ապա ամբողջովին կամ մասնակի պարալիզվում են ձեր իրանը, ոտքերը և կոնքի օրգանները:

Բժշկական անձնակազմը կատարում է թեստերի մի շարք, որպեսզի որոշի ողնուղեղի վնասվածքի նյարդաբանական մակարդակը և ամբողջականությունը:

Ծանր ողնուղեղային վնասվածքները կարող են առաջացնել հետևյալ գանգատներից և ախտանիշներից մեկնումեկը կամ մի քանիսը՝

 • շարժողական ունակության կորուստ
 • զգացողությունների կորուստ կամ փոփոխություն, ներառյալ՝ տաքի, սառի և հպան
 • աղիների կամ միզապարկի գործունեությունը վերահսկելու կորուստ
 • ռեֆլեքսների գերակտիվացում կամ կծկանքներ (սպազմ) կամ հակառակը՝ կորուստ
 • սեռական գործունեության, սեռական զգացողության և պտղաբերության խանգարումներ
 • ողնուղեղի նյարդաթելերի վնասման պատճառով ցավեր կամ ուժեղ ծակծկող զգացողություններ
 • դժվարացած շնչառություն, հազի և թոքերն արտազատուկներից մաքրելու թուլացում:

Անհետաձգելի բուժօնգություն պահանջող ախտանիշներ

Վթարից կամ դժբախտ պատահարից առաջացած ողնուղեղային վնասվածքից հետո որոշ ախտանիշներ արժանի են առավել ուշադրության, քանի որ վկայում են անհետաձգելի բուժօգնության անհրաժեշտության մասին: Դրանցից են՝

 • մեջքի սաստիկ ցավեր կամ պարանոցի, ձեռքերի կամ մեջքի շրջանում ճնշման զգացողություն
 • մարմնի ցանկացած շրջանի թուլություն, համաչափ շարժումների խախտում կամ պարալիզ
 • ձեռքերում, ոտնաթաթերում կամ մատներում թմրածություն, ծակծկոցներ կամ զգացողությունների կորուստ
 • միզապարկի կամ աղիների գործունեության խանգարում (ակամա միզում կամ կղում)
 • հավասարակշռության խանգարումներ և քայլքի դժվարություններ
 • դժվարաշնչություն
 • պարանոցի կամ մեջքի արտասովոր ոչ բնական դիրք:

Ե՞րբ այցելել բժշկին

Գլխի կամ պարանոցի շրջանում ստացած ցանկացած լուրջ վնասվածքից հետո պահանջվում է անհետաձգելի բժշկական օգնություն, նախ և առաջ՝ զննում և ողնուղեղի հնարավոր վնասման գնահատում: Նման դեպքերում ավելի ճիշտ է առաջնորդվել այն ենթադրությամբ, որ տուժողը ստացել է ողնուղեղի վնասվածք՝ քանի դեռ հակառակը չի ապացուցվել, քանի որ՝

 • ծանր ողնուղեղային վնասվածքը միշտ չէ, որ անմիջապես ակնառու է լինում, իսկ անտեսելու դեպքում չի բացառվում ավելի լուրջ վնասվածքի պատահական առաջացում
 • թմրածությունը կամ պարալիզը կարող են ի հայտ գալ վնասվածքից անմիջապես հետո կամ զարգանալ աստիճանաբար, երբ ողնուղեղի շուրջը սկսում է կուտակվել արյուն կամ զարգանում է այտուց
 • վնասվածքը ստանալու և բուժումը սկսելու միջև ընկած ժամանակային միջակայքը կարող է ունենալ վճռորոշիչ նշանակություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 21-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024